Houd moed heb lief

De vlag wappert!

Zoals u wellicht al heeft gezien wappert er sinds kort een opvallende vlag aan de vlaggenmast van de kerk. Deze rode vlag met daarop de tekst: ‘houd moed heb lief’ is aangeschaft door de diaconie.
Mede op deze manier willen wij als kerk uitdragen om moed te houden en lief te hebben in deze bizarre tijd.
Daarnaast past deze tekst ook heel mooi bij de actie die wij als diaconie hebben opgezet rondom de dag van de mantelzorg (10-11-2020).
Dus voor iedereen zowel binnen de kerk als daarbuiten, en in welke omstandigheid dan ook: houd moed, heb lief!

Liturgie

Orde van dienst voor zondag 24 januari 2021

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Intochtslied: Lied 75: 1+2 (U alleen, U loven wij)

Votum en Groet

Lied 283 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 10: 19-23

Lied 904: 1+2 (Beveel gerust uw wegen)

Verkondiging

Tekst: Jeremia 10: 23

“Ik erken, o Heer, dat het niet aan de mens is zijn weg te bepalen, zijn pad uit te zetten, te kiezen waarheen hij zal gaan”

Thema: “He’s got the whole world in his hands”

Lied 909: 1+2 (Wat God doet, dat is welgedaan)

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen

Orgelspel

 

 

Koster gevraagd

De Protestantse gemeente Wieringerwerf/Kreileroord

Zoekt voor haar gemeente in de kerk De Samenstroom,een koster voor 5 uur per week
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Samen met een groep vrijwilligers uit de gemeente zorgen voor de wekelijkse schoonmaak.
  • Voorraad van de keuken en schoonmaak middelen bij houden
  • Aanspreekpunt voor kerkenraad

Voor inlichtingen en belangstelling voor deze functie kunt u terecht bij

College van kerkrentmeesters, secretaris.
Peter van der Kuijl, Aak 42, 1771 GG
Wieringerwerf
Tel. 0227-603722
Mail: cvk@desamenstroom.nl

Bijdrage Collectes

 

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn en dus niet gecollecteerd wordt vragen wij u om uw gave over te maken op het rekening nummer van de diaconie NL67 RABO 0134 0237 49 dan duidelijk vermelden voor welk doel uw gave is. Als er niets bij staat of alleen collecte dan wordt er vanuit gegaan dat uw gift voor de eigen diaconie is.
Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28
Bij voorbaat onze hartelijke dank

Klik HIER voor collecterooster augustus met bestemmingen.

 

Helpende handen

Helpende handen

Ook in tijden van corona gaat het project “de helpende hand” door. We houden ons streng aan alle regels! Maar we kunnen nog steeds mensen helpen. Dus wilt u helpen maar u weet niet wie? Of hebt u hulp nodig en u weet niet wie te vragen?
Neem contact op met de diaconie.

Wij brengen mensen bij elkaar.

  Klik hier om de foto te vergroten.