Vakantietassen 2021

Actie vakantietassen weer van start!

  klik op de foto voor vergroting
Over een aantal weken staat de zomervakantie voor veel kinderen weer voor de deur. Net als vorig jaar willen wij vanuit de diaconie weer meedoen aan de actie vakantietassen!
We willen zoveel mogelijk tassen vullen met artikelen die een zomervakantie net dat beetje extra kan geven voor dat gezin dat best een positief steuntje in de rug kan gebruiken! Een tas vol leuke en lekkere dingen, afgestemd op leeftijd van de leden van het gezin. 
De mensen die we vorig jaar verrasten met een vakantietas waren er zo blij mee!! Daarom dit jaar wederom de actie vakantietassen. 
Wilt u meehelpen om de tassen te vullen, dan kunt u een donatie storten op het rek.nr. van de diaconie: NL67RABO0134023749 ovv: 

 Scan deze QR code om uw  bijdrage aan de Diaconie over te maken. 

o.v.v. vakantietassen diaconie juli 2021

U kunt uw bijdrage storten tot 1 juli as.

Alvast hartelijk bedankt!

Zomerse groet, 

Marian Gouwenberg en Jennifer Sturm!

Liturgie

Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021 in Wieringerwerf

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Intochtslied: lied 221, vs. 1, 2, 3

Votum en Groet

Gebed

Lied: lied 657, vs. 1,2,3,4

Eerste Schriftlezing; Efezen 2, 11-22

Lied: 701, vs. 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Johannes 4, 27-42

Lied: 701, vs. 3 en 4

Verkondiging

Lied: 117 d (driemaal)

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Slotlied: 704

Zegen

Orgelspel

 

 

Koster gevraagd

De Protestantse gemeente Wieringerwerf/Kreileroord

Zoekt voor haar gemeente in de kerk De Samenstroom,een koster voor 5 uur per week
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Samen met een groep vrijwilligers uit de gemeente zorgen voor de wekelijkse schoonmaak.
  • Voorraad van de keuken en schoonmaak middelen bij houden
  • Aanspreekpunt voor kerkenraad

Voor inlichtingen en belangstelling voor deze functie kunt u terecht bij

College van kerkrentmeesters, secretaris.
Peter van der Kuijl, Aak 42, 1771 GG
Wieringerwerf
Tel. 0227-603722
Mail: cvk@desamenstroom.nl

Bijdrage Collectes

 

Omdat er nu in de  diensten niet gecollecteerd wordt vragen wij u om uw gave over te maken op het rekening nummer van de diaconie NL67 RABO 0134 0237 49 dan duidelijk vermelden voor welk doel uw gave is. Of maak gebruik van de QR code .Als er niets bij staat of alleen collecte dan wordt er vanuit gegaan dat uw gift voor de eigen diaconie is.
Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28  of maak gebruik van de QR code met behulp van de smartphone Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Helpende handen

Helpende handen

Ook in tijden van corona gaat het project “de helpende hand” door. We houden ons streng aan alle regels! Maar we kunnen nog steeds mensen helpen. Dus wilt u helpen maar u weet niet wie? Of hebt u hulp nodig en u weet niet wie te vragen?
Neem contact op met de diaconie.

Wij brengen mensen bij elkaar.

Klik hier om de foto te vergroten.