Veilige Kerk

                    Wieringerwerf/ Kreileroord 

Gedragscode voor vrijwilligers in het kader van werken aan een veilige gemeente

Januari 2024

Gedragscode

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.Als de Protestantse kerk Wieringerwerf/ Kreileroord onderschrijven wij dit en daarom gebruiken wij onderstaande gedragscode voor vrijwilligers.Voor een veilige gemeente zijn we samen verantwoordelijk. Met elkaar spreken we daarom deze gedragscode af. Voor iedereen binnen en buiten onze eigen gemeenschap zijn we hierop aanspreekbaar.Deze gedragscode is opgesteld ter bescherming van alle leden van de kerk en dus ook ter bescherming van de vrijwilligers zelf.Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers op elk terrein van het kerkenwerk.Deze gedragscode wordt bij de benoeming of aanstelling aan de vrijwilliger overhandigd en met haar/hem besproken. De vrijwilliger wordt tevens geïnformeerd over het beleid veilige gemeente.De vrijwilliger verklaart zich door de acceptatie van de taak c.q. functie akkoord met de inhoud van de gedragscode vrijwilligers en het beleid veilige gemeente.

________________________

  1. Veilige omgeving

We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

  1. Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.

  1. Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.

  1. Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.

  1. Lichamelijke integriteit

We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.

  1. Privacy

We respecteren de privacy van de ander.

  1. Taalgebruik

Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

  1. Financiële belangen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als bij het doorgeven.

  1. Seksueel misbruik

We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezag relaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  1. Een cultuur van openheid

We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken.

Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

 

 

 

 

 

Stichting Muziekvrienden

 

 

Zondagmiddag 21 april 14.30 uur komt organist Sebastiaan Schippers met trompettist Jan Hibma naar de Samenstroom in Wieringerwerf. Vorig jaar heeft Sebastiaan ook een concert verzorgd, toen samen met een fluitiste. Orgel met trompet is ook een prachtige combinatie. Misschien geeft ook de organist uit onze eigen gelederen nog acte de presence.

Beide orgels zullen bespeeld worden. Dus zowel het De Jongorgel als het Ivimey & Cooperorgel. Daarnaast zal hij ook achter de vleugel plaatsnemen. Een van de onderdelen van het concert zal een medley zijn van door het publiek opgegeven nummers. Daar maakt hij dan een mooi geheel van. Dus u kunt alvast bedenken welke muziek u in een medley wilt horen
Op het programma zullen verder staan: ‘What a wonderful world’ en ‘Amazing grace’. En natuurlijk zal ‘een stukje’ Bach niet ontbreken. Zo komen beide orgels helemaal tot hun recht. We horen dan wat een prachtig geluid er in zit. Er wordt dan iets heel anders op gespeeld dan op een gewone zondagochtend.
Kaarten a 10 euro zijn ook deze keer weer te bestellen via onze website of meteen via muziekvrienden-samenstroom.weticket.com.

Wij als Stichting Muziekvrienden Samenstroom hebben afgelopen maand de ANBI-status gekregen. Dat betekent dat alle giften die we krijgen van de belasting aftrekbaar zijn. Daar zijn we erg blij mee. Dus: als u een donatie wilt doen dan is dat voor u ook gunstig!
Ons bankrekeningnummer is: NL49 INGB 0103 9247 44
Namens de Muziekvrienden
Wilma Kok, Nelleke Esselink, Edwin Hinfelaar, Grytsje Jenema en Oetske van der Kuijl

Laatste Nieuws

Na zomerstop weer ontmoetingsdiners

Ook in 2024 gaat het ontmoetingsdiner weer van start en draaien de fornuizen op volle toeren!
Voor de volgende maanden hieronder een overzichtje van alle data  (onder voorbehoud):

9 FebruariMiddenmeer
16 Februari Wieringerwerf

8 Maart Middenmeer
15 Maart Wieringerwerf 

12 April Middenmeer
19 April Wieringerwerf 

10 Mei Middenmeer
17 Mei Wieringerwerf

14 Juni Middenmeer
21 Juni Wieringerwerf

Opgeven
Dus, zit u (bijna) altijd alleen te eten maar heeft u best wel eens zin in een gezellige avond en heerlijk eten samen met andere mensen? Of is, om de een of andere reden, een etentje buiten de deur te kostbaar? Dan kunt u zich aanmelden voor het ontmoetingsdiner. De diners zijn toegankelijk voor jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk.
De kosten zijn € 5,-

Om deel te nemen aan het diner in Middenmeer of Wieringerwerf kunt u zich opgeven via ons reservering nummer:
06-47568352
Mocht u problemen hebben met vervoer dan kunt u dit meteen aangeven bij uw opgave.
Het diner is van 18 uur tot 20 uur, wij verzoeken u niet eerder als 17.45 uur aanwezig te zijn.

Facebook
Sinds enige tijd heeft het Ontmoetingsdiner ook een facebook pagina. Hierop delen wij regelmatig leuke foto’s van de diners die we organiseren! Dus als u het leuk vindt om ons te volgen, check onze pagina, like en deel!

Locaties diners
De Meerbaak
Prof. ter Veenweg 4 1775 BH Middenmeer

Ons Centrum
Terpstraat 40 1771 AD Wieringerwerf

Hartelijke groet van het bestuur van het Ontmoetingsdiner!

Marjan Lettinga, Tiny Vijn, Jennifer Sturm, Marlies Veenstra en Trudy van Arkel

——————————————————————————————————————————-

Afgelopen periode heeft de diaconie samen met de R.K. Kerk kerstpresentjes uitgedeeld in Lelypark aan de bewoners in zorg. Dit maal chocolaatjes in de vorm van een kerstboom, met een door mw van Oevelen handgeschreven kerstkaart. Het was erg leuk om te doen en de bewoners waren blij met ons bezoek. Van links naar rechts: Marga Smit (rk kerk), Nelleke de Vries en Elly de Lange.
Tevens zijn er weer dagboekjes uitgedeeld aan onze 80 plussers in de gemeente.

 

Actie vakantietas 2022 wederom een groot succes!

De zomervakantie ligt alweer even achter ons. Een heerlijke zomer met prachtig weer!
Voor veel mensen, groot en klein, de tijd om te ontspannen en leuke dingen te doen.
Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om in de vakantie iets extra’s te doen of te kopen.
Voor die mensen en gezinnen is de actie vakantietas.
Want wat is er leuker dan aan het begin van je vakantie verrast te worden met een tas boordevol speelgoed,
lekkere dingen, iets om te lezen, kaartjes voor het zwembad, heerlijk brood en koekjes en nog véél meer!!!
Voor 7 gezinnen mochten wij, vanuit onze gemeente zo’n vakantietas vullen en langsbrengen!
Prachtig en dankbaar om te mogen doen!
Dit was niet mogelijk geweest zonder al jullie gulle giften!
Het was weer gewéldig om te zien hoe deze actie een warm hart wordt toegedragen binnen onze gemeente.
Namens ons en alle ontvangers; hartelijk dank daarvoor!!

Warme groet namens de diaconie,

Marian Gouwenberg Nelleke de Vries en Jennifer Sturm

Klik HIER voor vergroting van de foto

Klik HIER voor vergroting van de foto

 Actie vakantietassen weer van start!

Over een aantal weken staat de zomervakantie voor veel kinderen weer voor de deur. Net als vorig jaar willen wij vanuit de diaconie, in samenwerking met Stichting Present, weer meedoen aan de actie vakantietassen! We willen zoveel mogelijk tassen vullen met artikelen die een zomervakantie net dat beetje extra geeft voor dat gezin dat best een positief steuntje in de rug kan gebruiken! Een tas vol leuke en lekkere dingen, afgestemd op leeftijd van de leden van het gezin. De mensen die we vorig jaar verrasten met een vakantietas waren er zo blij mee!! Daarom dit jaar wederom de actie vakantietassen. Wilt u meehelpen om de tassen te vullen, dan kunt u uw donatie storten op het rek.nr. van de diaconie: NL67RABO0134023749 ovv: vakantietassen diaconie juli 2022 of via de QR code. U kunt uw bijdrage storten tot 1 juli as.

Alvast hartelijk bedankt!

Zomerse groet, 

Marian Gouwenberg, Nelleke de Vries en Jennifer Sturm

Bedankt!!

Kaarsjes branden.

Een kaarsje aansteken in de kerk
De diaconie had de wens om u tijdens de adventsdagen de gelegenheid te bieden een kaarsje aan te steken voorafgaand aan de dienst.
Een kaarsje om bijvoorbeeld aan iemand te denken of herdenken of om iemand steun te geven in een moeilijke situatie.
Helaas ging de kerk weer dicht in verband met de strengere corona maatregelen.
Er is toen besloten om, zodra de kerk weer open kon, het alsnog te proberen. Op zondag 30 januari jl. stond de standaard er voor het eerst bij de ingang van de kerkzaal. Er werden diverse kaarsjes aangestoken.
Als u de kerk in komt heeft u dus nu op zondagmorgen de gelegenheid om voor de dienst een kaarsje aan te steken. Houd u wel gepaste afstand als er meerdere mensen van deze gelegenheid gebruik willen maken.
Ons advies is om een niet brandend waxinelichtje te pakken en deze aan een ander kaarsje aan te steken zodat u niet een kaarsje of aansteker hoeft te pakken die door een ander al is aangeraakt. Dit om eventuele besmettingen te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
De diaconie

 

 

 

 

 

Familieberichten

Op 7 april 2024 is overleden dhr. Gerardus Hage op de leeftijd van 88 jaar.

                  Geboren op 07-09-1935                  Overleden 07-04-2024

Liturgie

Zondag 7 April 

 Orgelspel


Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied 601: 1,2,3 Licht dat ons aanstoot…

Votum en groet

Entree en Kyrië-gebed

Glorialied – lied 634 U zij de glorie

Gebed om inspiratie bij het Woord

1e Schriftlezing – 1 Petr. 1, 3 – 12 nvb21

Lied 644: 1,2,3 terwijl wij Hem bewenen…

2e Schriftlezing – Joh. 20, 19 – 31 nvb21

Lied 644: 4,5

Overdenking: ‘mijn Heer en mijn God’

Orgelspel

Lied 637 O vlam van Pasen steek ons aan…

Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied 624 Christus onze Heer verrees

Zending en zegen. Gezongen Amen.

 

 

Bijdrage Collectes


Er wordt weer op de normale manier in de kerk gecollecteerd, maar het is ook mogelijk om u gaven  over te maken op rekening nummer van de diaconie
NL67 RABO 0134 0237 49  graag duidelijk vermelden voor welk doel uw gave is. Of maak gebruik van de QR code .Als er niets bij staat of alleen collecte dan wordt er vanuit gegaan dat uw gift voor de eigen diaconie is.

Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28  of maak gebruik van de QR code met behulp van de smartphone Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Helpende handen

Helpende handen

Ook nu nog gaat het project “de helpende handen” door.  We kunnen nog steeds mensen helpen. Dus wilt u helpen maar u weet niet hoe of wie? Of hebt u hulp nodig en u weet niet wie te vragen?
Neem contact op met de diaconie.

Wij brengen mensen bij elkaar.