Informatie

Bankrekeningen

Prot. Gemeente Wieringerwerf / Kreileroord

NL70 INGB 0000 2936 40 vrijwillige bijdrage

NL19 RABO 037 4034 28 diverse betalingen

Kerkblad “de Ontmoeting” NL23 RABO 0370 4420 59 
Jeugdraad NL47 RABO 0370420578
Diaconie / Bloemen / Zending

NL67 RABO 0134023749

RSIN nummer Kerk 821862285
RSIN nummer Diaconie 824128724

Vrijwillige bijdrage en kerkbalans

NL70 INGB 0000 2936 40
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wieringerwerf/Kreileroord
Vragen over de vrijwillige bijdrage:
Anuschka Tigchelaar (tel. 0227603256)

Collecte munten 

Op zondagochtend nog even wat euro’s bij elkaar zoeken in de diverse portemonnees? Of liever een zakje collectemunten in de kast hebben, zodat u niet hoeft te zoeken. U kunt de munten bestellen via:
Sake Sijtsma
Neptunusstraat 56
1771 BW Wieringerwerf
Bestellen: 0227604394

De waarden zijn € 0,50 of  € 1,00  per stuk en zijn te gebruiken voor elke collecte die wordt gehouden in onze kerk.

Betaling van de munten via rekeningnummer: NL19 RABO 0370 4034 28

De kwitanties kunt u gebruiken als bewijsstuk bij uw aftrek inkomstenbelasting.

Huur gebouwen

Mw. Ineke Metzlar 0227602318
pietmetzlar@hotmail.com