Giften

Nalatenschap:

Wie iets wil nalaten aan de Protestantse Kerk moet een testament laten maken. Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de Protestantse Kerk, de plaatselijke diaconie of Kerk in Actie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Als u overweegt de Protestantse Kerk in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken. Team Finance & Control geeft informatie over het opmaken van een testament, maar kan u ook een persoonlijk advies geven.

Contact: financecontrol@pkn.nl, (030) 880 1880

Om uw giften aftrekbaar te maken voor de belasting kunt u HIER de formulieren invullen en uitprinten.