Jeugdraad

Samenstelling :
Lyjan Vijselaar, voorzitter
Jolanda van Bunderen, penningmeester
Marita Wierts, secretaresse en namens de kinderkerk
Astrid v/d Meer, namens de kinderkerk
Yannick Laan, namens Club
Jeugdouderling: vaccant

Waar houdt de jeugdraad zich mee bezig;

Kinderkerk
Op de eerste zondag van de maand wordt er kinderkerk gehouden tijdens de kerkdienst.
Leiding bestaat uit Astrid v.d. Meer, Marita Wierts en Marian Gouwenberg.
In de Advents tijd en de veertig dagentijd is er wekelijks kinderkerk. Dan wordt er gewerkt met een project. Hierbij wordt dan de hulp van de ouders ingeroepen.
De onderwerpen die worden behandeld worden afgebeeld op een kaartje, deze kaartjes worden door de kinderen gespaard en kunnen aan een ring worden verzameld. Tevens wordt er elke keer een kaars aangestoken door één van de kinderen en elk jaar wordt een kaars weer opnieuw de kerk ingebracht, de kinderen versieren dan ook deze kaars.

Club
Club is er voor de jeugd van 10-12 jaar. En wordt om de week gehouden op de vrijdag van
18.30 -20.00 uur.

Meet & Friet
Jaarlijks organiseren we met de gezamenlijke jeugdraden van Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp een gezellige avond voor onze jeugd. Denk hierbij aan sport en spel, soms een spreker en vooral gezellig samenzijn.

Zendingsreis.
Vanuit de gezamenlijke kerken uit de polder  wordt er om de twee jaar een zendingsreis georganiseerd in samenwerking met de organisatie Living Stone.
In 2019 zijn we naar Gambia geweest. De jaren er voor naar Oeganda en Tanzania.

Gambiareis 2019


 

  Actie autowassen
In het voorbereidingsjaar komt de groep wekelijks bij elkaar om sponsoracties te organiseren
voor de geloofsopbouw en voor iedereen een hechte binding, zodat de reis voor iedereen een onvergetelijke ervaring wordt.

Huttenbouwen
Tijdens het startweekend is er jaarlijks op een zaterdag in september huttenbouw voor de jeugd van 4 – 12 jaar.
Dit wordt gehouden in de tuin van de Samenstroom. Een geweldige buitenactiviteit voor de jeugd, waarbij ontmoeting en samen bouwen centraal staat.

huttenbouw 2022

Happie Toer

Samen koken bij mensen die hun huis en keuken beschikbaar stellen , gezamenlijk eten, ontmoeting en mooie gesprekken.
Ontmoeting tussen generaties.

 


Paasontbijt
Op eerste paasdag is er voor de kerkdienst in “Het Centrum” een gezamenlijk paasontbijt. De zaal is dan opgefleurd met paasdecoratie en tulpen. Een gezellig samen zijn voor jong en oud.
Daarna de mogelijkheid om aan te sluiten bij de paasdienst in de kerk. Een laag drempelige activiteit waarbij de ontmoeting en persoonlijk contact centraal staat.

 

Crèche
Samen kerkzijn is ook allemaal in dezelfde ruimte de kerkdienst beleven.
Voor de kinderen is er in de kerkzaal zacht speelgoed, kleurplaten en kleurtjes.