Jeugdraad


Samenstelling Jeugdraad;
Nelleke Esselink, voorzitter
Jolanda van Bunderen, penningmeester
Marita Wierts , secretaresse
Astrid vd Meer namens de kinderkerk
Lyjan Vijselaar, jeugdouderling

Waar houdt de jeugdraad zich mee bezig;

Kinderkerk
Op de eerste zondag van de maand wordt er kinderkerk gehouden tijdens de kerkdienst.
Leiding bestaat uit Astrid vd Meer, Marita Wierts en Marian Gouwenberg.
In de Advents tijd en de veertig dagentijd is er wekelijks kinderkerk. Dan wordt er gewerkt met een project. Hierbij wordt dan de hulp van de ouders ingeroepen.
De onderwerpen die worden behandeld worden afgebeeld op een kaartje, deze kaartjes worden door de kinderen gespaard en kunnen aan een ring worden verzameld.

Meet & Greet.
Dit is voor de jeugd van 12 jaar en ouder
Regelmatig komt de jeugd bij elkaar in het Jeugdhonk. Soms spelen we een potje zaalvoetbal in de sporthal, dan sluiten we af in het Jeugdhonk en doen dan gezellig spelletjes. Hierbij is iedereen van harte welkom.

Meet & Friet
Jaarlijks organiseren we met de gezamenlijke jeugdraden van Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp een gezellige avond voor onze jeugd. Denk hierbij an sport en spel, soms een spreker en vooral gezellig samenzijn.

Zendingsreis.
Vanuit de gezamenlijke kerken uit de polder wordt er om de twee jaar een zendingsreis georganiseerd in samenwerking met de organisatie Livingstone. Dit jaar gaan we naar Gambia. Er zijn al reizen geweest naar Oeganda,Tanzania.


In het voorbereidingsjaar komt de groep wekelijks bij elkaar om sponsoracties te organiseren, voor geloofsopbouw en voor een hechtere binding, zodat de reis voor iedereen een onvergetelijke ervaring wordt.

 


Huttenbouwen

Tijdens het startweekend is er jaarlijks op de zaterdag huttenbouwen voor de jeugd van 4 – 12 jaar.
Dit wordt gehouden in de tuin van de Samenstroom.
Een geweldige buitenactiviteit, waarbij ontmoeting en samen bouwen centraal staan.

 

Happie Toer

Samen koken bij mensen die hun huis en keuken beschikbaar stellen , gezamenlijk eten, ontmoeting en mooie gesprekken.
Ontmoeting tussen generaties.

 


Paasontbijt
Op Paasmorgen starten we de zondag met een paasontbijt, jong en oud, iedereen kan aanschuiven.
Daarna een feestelijke paasdienst die wordt afgesloten met gezamenlijk koffie en paasbrood.

 

 

 

Club
Na een tijdelijke stop starten we de club op weer voor jeugd uit de groepen 6-7 en 8 van de basisschool. Tweewekelijks komen de kinderen bij elkaar in het Jeugdhonk. Om te knutselen, spelletjes te doen en voor gezelligheid. Dag en tijd volgt nog.

Creche
Samen kerkzijn is ook allemaal in dezelfde ruimte de kerkdienst beleven.
Voor de kinderen is er in de kerkzaal zacht speelgoed, kleurplaten en kleurtjes.