Pastorale raad

Pastorale Raad van de Samenstroom

Nieuws vanuit de pastorale raad

Groothuisbezoeken 2024: Het Goede LevenDeze winter biedt de pastorale raad opnieuw groothuisbezoeken aan en wel in de klassieke stijl!
We gaan het met u hebben over het goede leven.Wat geeft het leven zin, wat maakt het levengoed? Die vraag zal iedereen voor zichzelf beantwoorden. Maar misschien kunnen we er ook samen iets over zeggen. Wat heb je écht nodig?Waar vertrouw je op? Wat maakt je gelukkig? En wat heeft het goede leven met het geloof te maken?We gebruiken weer de omgekeerde kaartjes methode. Er liggen straks tijdens de groothuisbezoeken heel veel kaartjes op tafel. Maar we gaan niet allemaal ons eigen kaartje kiezen en er iets over zeggen. Nee, omgekeerd: we gaan met elkaar kiezen welke kaartjes er niet bij hoeven te blijven liggen. Hopelijk houden we dan aan het einde van de middag met z’n allen 7 kaartjes over. Het mooie van de ‘omgekeerde kaartjes-methode’ is dat u niet zelf moet zeggen hoe u er over denkt: we gaan samen op zoek naar antwoorden. Ook wanneer u niet zo bent van het ‘praten in een groep’ zult u hier volop aan mee kunnen doen.
De data zijn: 6 februari, ’s middags van half twee tot half vier,
15 februari, ’s middags van half twee tot half vier,
21 februari ’s avonds van half acht tot half tien en
5 maart van half twee tot half vier.

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier dat u bij dit kerkblad vindt. Dat formulier kunt u op zondag afgeven in de kerk of u kunt het doordeweeks in de brievenbus doen bij Elly de Lange, Terpstraat 34. Of u kunt u aanmelden via email aan:
pastoraleraad@desamenstroom.nl
We hopen u te ontmoeten!
Namens de pastorale raad,ds. Willemien Lammers

Heeft u ons nodig, laat het weten, via de mail: pastoraleraad@desamenstroom.nl
Of bel met Annie, Coba of Tjitske