Pastorale raad

Pastorale Raad van de Samenstroom

Nieuws vanuit de pastorale raad

De pastorale raad bestaat uit de ouderlingen groep. Op zondag 26 mei hebben we afscheid genomen van een drietal ouderlingen uit onze groep.
Helaas hebben we geen nieuwe mensen voor onze groep kunnen krijgen.
Hierdoor bestaat het team nu uit: Annie Sprik en Marian Kan als wijkouderlingen en Lyjan Vijselaar als jeugdouderling. Ook ds. Willemien Lammers maakt deel uit van ons team.
Wat doen we?
Lyjan zorgt samen met de jeugdraad voor het jeugdwerk in onze gemeente, contact met de kinderkerkgroep en de jeugd die aan het werk gaat in Gambia. Ook zijn er bijeenkomsten met oudere jeugd tijdens de Meet en Greet.
De beide andere ouderlingen zullen contact houden met de gemeenteleden. Het is natuurlijk onmogelijk om dit werk met z’n tweeën te doen. We zullen ons moeten beperken tot het bezoeken van zieken en gemeenteleden die ons om een gesprek vragen. Gelukkig worden we bijgestaan door veel vrijwilligers die ons als contactpersoon vertegenwoordigen in de wijken.
In de winterperiode hebben we groothuisbezoeken georganiseerd.
Dat gaan we ook de komende periode proberen te organiseren. Te zijner tijd hoort u daar meer over.
In de zondagse eredienst hebben we een taak om een zegen over de dienst te vragen vooraf aan de kerkdienst. We lezen mededelingen voor en zijn zo samen met de andere kerkenraadsleden verantwoordelijk voor de dienst.
In het dienstrooster zijn ook de ouderlingen met een speciale opdracht Henk van Rooden (voorzitter) en Wilma Kok (scriba) opgenomen.
We hebben een mooi team, klein maar niet minder enthousiast. We zijn bezig plannen te maken om zo goed mogelijk onze taken te vervullen.

Bijgaand een paar foto’ s die getuigen van een mooi afscheid van afgetreden ouderlingen. Zij boden ons een ochtendwandeling en ontbijt aan. We gingen om 5 uur van start vanuit de akkers het bos in. We zagen de zon opkomen vanuit het IJsselmeer en probeerden zicht te krijgen op de reeën. Helaas lieten die zich niet zien, op twee na. We genoten van de mooie schepping, de zon die opkwam en de vogels die zongen.

Daarna een heerlijk ontbijt op de boerderij!

 

 

 

 

Heeft u ons nodig, laat het weten, via de mail: pastoraleraad@desamenstroom.nl
Of bel met Annie, Coba of Tjitske