Collecte informatie

 Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand Maart met de opbrengsten van de maand Februari.