Collecte informatie

Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand OKTOBER 2020.

Voor de opbrengsten collectes SEPTEMBER klik HIER