Collecte informatie

 Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie van de maand Juli / Augustus en de opbrengsten van de maand Mei en Juni.