Collecte informatie

 Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Door een foutje zijn in het overzicht van de collectes de bestemmingen voor 27 november
en 4 december verwisseld, de collecte voor is nu.

Zondag 4 december

2e Adventscollecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat

Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Klik HIER voor de collecte informatie van de maand November en de opbrengsten van de maand September