Collecte informatie

Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie van de maand Juni de opbrengsten van de maand Mei .