Collecte informatie

 Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand Mei met de opbrengst van de maand. April

In de kerkdiensten worden normaal 3 collectes gehouden voor onderstaande doeleinden.
1e Collecte is bestemt voor DIACONAAT
2e Collecte is betemt voor PASTORAAT
3e Collecte is bestemt voor A.P.K.D. ( Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden )