Collecte informatie

Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand Januari en opbrengsten van de
deze maand December.