Collecte informatie

 Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie van de maand  Januari en de opbrengsten van de maanden  December