Collecte informatie

 Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie van de maand September en Oktober en de opbrengsten van de maanden  Juli en Augustus