Info voor de gemeente

Afkondigingen Zondag 14 juli 2024

Zondag 14 juli 2024

       1     In deze dienst gaat Ds. Rien. Erkelens uit Alkmaar voor.
       2     Onze bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
              mevr. Marian Kan.
       3     Onze zieken: Mw. van der Kooi verblijft nog in het Noordwest ziekenhuis,
              locatie Alkmaar.

 1. Aan de gemeente wordt meegedeeld dat op 7 juli is overleden Dhr. Wim Smit. De uitvaart was op vrijdag 12 juli in deze kerk. Wij zullen Dhr. Wim Smit volgende week in ons midden herdenken.
 2. Er is voorbede gevraagd voor de mensen in de Oekraine, voor de slachtoffers van het vernietigen van het kinderziekenhuis in Kiev en voor hun naasten daar, maar ook hen hier in Nederland.
 3. De collectes:
 • De eerste collecte is voor de Diaconie
 • De tweede collecte is voor het Pastoraat.
 • De derde collecte is voor Algemeen Christelijke Doeleinden.
 1. Na de dienst drinken we koffie met elkaar in Ons Centrum. Daar is iedereen van harte welkom.
 2. In de dienst van volgende week gaat Ds. Willemien Lammers voor.
 3. Op dinsdag 16 juli is Oecumenische Viering in het Lelypark, om 18.30. Voorganger is Pastor Maciej Sendecki
 • Verkiezing ambtsdragers:

Op zondag 11 augustus zullen worden bevestigd:

Jaap Laan als diaken

Rob Doppenberg als kerkrentmeester

Bezwaren kunnen schriftelijk bij de scriba worden ingediend tot 4 augustus 2024

We nemen dan afscheid van:

Coba de Geus, ouderling

Anja van Marle, diaken

Peter van der Kuijl, kerkrentmeester

 • Aanstaande zaterdagavond 20 juli is de openluchtviering in de tuin van de RK kerk in Middenmeer. Het koor Feel Good uit Wieringerwerf zal, met een aantal gastleden, haar medewerking verlenen. Het begint om 19.00 en iedereen is van harte welkom.
 • Dan zingen we nu ons intochtslied: Lied 147, vers 1 en 4

We wensen elkaar een gezegende dienst