Liturgie

Liturgie

Zondag 26 september

 

* Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 3

* Bemoediging en groet

* Gebed  

* Zingen:  Lied 303

* Lezing: Prediker 9:7-12

* Zingen:  Lied 695: 1, 2 en 3

* Lezing: Lucas 7:11-17

* Zingen:  Lied 695: 4 en 5

* Preek

* Zingen:  Lied 686

* Dankzegging en voorbeden

* Collecte

 * Slotlied: Lied 970

Zegen