Liturgie

Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021 in Wieringerwerf

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Intochtslied: lied 221, vs. 1, 2, 3

Votum en Groet

Gebed

Lied: lied 657, vs. 1,2,3,4

Eerste Schriftlezing; Efezen 2, 11-22

Lied: 701, vs. 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Johannes 4, 27-42

Lied: 701, vs. 3 en 4

Verkondiging

Lied: 117 d (driemaal)

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Slotlied: 704

Zegen

Orgelspel