Liturgie

Orde van dienst voor zondag 24 januari 2021

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Intochtslied: Lied 75: 1+2 (U alleen, U loven wij)

Votum en Groet

Lied 283 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 10: 19-23

Lied 904: 1+2 (Beveel gerust uw wegen)

Verkondiging

Tekst: Jeremia 10: 23

“Ik erken, o Heer, dat het niet aan de mens is zijn weg te bepalen, zijn pad uit te zetten, te kiezen waarheen hij zal gaan”

Thema: “He’s got the whole world in his hands”

Lied 909: 1+2 (Wat God doet, dat is welgedaan)

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen

Orgelspel