Liturgie

Liturgie zondag 10 December 2023

Welkom en mededelingen

Gedicht – Aansteken van twee adventskaarsen

Lied: 444: 1, 2, 5: “Nu daagt het in het oosten…”

Stil gebed.
Votum en groet.
v: Vrede zij met jullie allemaal
a: De wereld zij vrede
v: Wij roepen God aan.
a: Wie is God?
v: Die hemel en aarde gemaakt heeft
a: Die trouw is voor altijd
v: De Heer groet u, jou, ons allemaal
met vrede, en vreugde.
a: Amen!

Voor de kinderen
Lied: “We gaan voor even uit elkaar…”

Gebed

Eerste lezing: Jesaja 2: 2 -5 BGT
Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste berg. Veel volken zullen zeggen: ‘Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van Israël. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen. Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we moeten doen. En wij zullen leven zoals hij het wil.’
Dan komen alle volken op die berg bij elkaar. Daar zal God als een rechter tegen hen spreken. Hij zal hun leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is. Volk van Israël, kom, ga mee! Laten we leven zoals de Heer het wil.

Lied: 771: 1, 2, 3: “Ik weet van een stad die komen zal…”

Romeinen 13, 11 – 14, BGT
Jullie weten dat het moment van onze redding dichtbij is. De dag waarop dat zal gebeuren, is nu nog dichterbij dan toen wij gingen geloven.
Het is tijd dat jullie wakker worden. De nacht is bijna voorbij, de dag gaat beginnen. We moeten alles wat slecht is, achter ons laten. Want dat hoort bij de donkere nacht. We moeten klaarstaan om te gaan leven in Gods licht. We moeten ons goed gedragen, als mensen die gered zullen worden.
Doe niet mee met feesten waarop iedereen zich vol eet en dronken wordt. Laat je niet verleiden tot verboden seks, maar gedraag je goed op seksueel gebied. Zoek geen ruzie, en eis niet steeds respect van anderen. Luister niet naar je eigen verkeerde verlangens. Maar laat door je gedrag zien dat jullie helemaal bij de Heer Jezus Christus horen.

Lied: 461: 1, 2, 3, 4: “Wij wachten op de koning…”

Verkondiging

Lied: 438: 1, 4: “God lof, nu is gekomen…”

Danken en bidden, stil gebed en Onze Vader

Lied: 425: “Vervuld van uw zegen…”

Zegen

Gezongen Amen