Liturgie

Zondag 25 September

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Intochtslied: NLB 978: 1, 3 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

Votum en groet

Gebed

Samenzang: NLB 146c 1, 4 en 7’ Alles wat adem heeft’

Bijbellezing (NBV 21): Marcus 6: 30-44

Samenzang: NLB 119: 13 en 49 ‘Geef mij een hart’

Verkondiging

Samenzang via Youtube: Toon mijn liefde Opwekking 705 – YouTube

Danken en bidden (afsluitend stil gebed en ‘Onze Vader’)

Collecte

Samenzang: JdH 931: 1, 2, 3 en 4 ‘Hemelse Vader’

Zegen