Liturgie

Orde van dienst 4 juni 2023 bevestiging ambtsdragers

 

Welkom, mededelingen

Lied: 121: 1: “Ik sla mijn ogen op en zie…”

Stil gebed
Votum en Groet

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
A: Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
A: De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
V: De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
A: de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

(naar psalm 121)
V: Gods goedheid en vrede
zij met u en jullie allemaal. Amen.

Lied: 121: 3, 4: “De Heer brengt al uw heil tot stand…”

Gebed

Lied: 705: 1, 2, 3. “Ere zij aan God de Vader…”

Voor de kinderen

Lied: “We gaan voor even uit elkaar…”

Lezen uit de bijbel: Johannes 2: 1 – 11 BGT
Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was op het feest, en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd.
Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ Jezus zei tegen haar: ‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.’ Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: ‘Doe precies wat hij zegt.’
Er stonden daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon ongeveer 100 liter water. Met dat water konden mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. Jezus zei tegen de dienaren: ‘Vul die bakken met water.’ De dienaren vulden de bakken tot de rand.
Toen zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.’ De dienaren deden wat Jezus zei. De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden! De dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom en zei: ‘Iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’
Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem.


Lied: 525: 1, 3, 5: “Wij willen bruiloftsgasten zijn…”

Verkondiging

Lied: 706: 1, 2, 3, 4: “Dans mee met Vader, Zoon en Geest…”

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
Schepper en Doel van al wat leeft.
Hij laat niemand vallen,
Hij zal mensen dragen,
hemel en aarde rusten in Zijn hand.

Ik geloof in Jezus,
kind van mensen, Zoon van God.
Hij leerde ons liefde,
breken en delen,
Zijn Woord wijst ons richting,
een weg om te gaan.

Ik geloof in de Geest,
dat vuur onder mensen,
als kracht van God zelf,
dat niet is te doven,
maar oplaait in stilte
en waarheid zoekt, vrede en recht.

Ik geloof in de mensen,
die klein en kwetsbaar,
zoeken naar God;
die gaven benutten,
die bouwen in liefde
aan Gods Rijk op aarde
en durven zijn, wie ze zijn.

Ik geloof in de kerk
als middel op aarde
om Gods liefde zichtbaar te maken,
tastbaar en voelbaar voor groot en klein;
om rijk en arm te leren delen
en zorg te hebben voor elkaar.

Ik geloof in het leven, dat eeuwig is,
want bij God is geen einde,
dus ooit zal ik thuis zijn
en eindelijk rusten,
want God heeft daarover
het laatste woord. Amen.

Collecte

Kinderen komen terug uit de kinderkerk

De bevestiging: vraag naar bezwaren.

De bevestiging: inleiding

De bevestiging: gebed

De bevestiging: belofte

De bevestiging: zegen

Lied: 418: 1, 2: “God, schenk ons de kracht…”

De bevestiging: vraag aan de gemeente

V: Wilt u uw nieuwe ouderling – kerkrentmeester
en diaken met vreugde ontvangen in uw midden?
Wilt u hun ambt hooghouden,
door hen te dragen met gebed en met het ambt van alle gelovigen?
Wilt u samen met uw ambtsdragers aan het werk gaan
met het oog op het Rijk van God,
dat is en dat was en dat komen zal?
Wat is daarop uw antwoord?

A: Ja, van harte!

Lied: 418: 3, 4: “Vrede, vrede laat Gij…”
Danken en bidden, gelegenheid tot stil gebed, Onze Vader.

Lied: “ Zegen haar, Algoede…” (melodie lied 415)

Zegen haar, Algoede,
neem haar in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over haar en geef haar licht

Stort, op onze bede
in haar hart uw vrede
en vervul haar met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht!

Lied: 704: 1, 2, 3: “Dank, dank nu allen God”

Zegen

gezongen Amen