Liturgie

Orgelmuziek

Mededelingen en welkom door de ouderling van dienst

Lied: 25a: 1, 2 “Mijn ogen zijn gevestigd…”

Stil gebed

Votum en Groet

Kaarsje filmpje. 

Na het filmpje steekt de diaken de adventskaars in de kerk aan.

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied: 439: 1, 2 “Verwacht de komst des Heren,…”

Leefregel als geloofsbelijdenis:
Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd.
Geen andere goden zullen wij dienen.
Geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.
Wij geloven dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn dat wij in Gods naam zullen leven.
Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is en allen eerbied waardig zijn die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.
Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God zich met ons verbonden heeft.
Wij geloven dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste en de eerbiediging van een anders bezit God welgevallig is.
Dat geloven wij en belijden wij, voor God en elkaar. Amen.

Voor de kinderen.  De zandtovenaar 

Lezing: Johannes 8: 2, 12 Bijbel in gewone taal

De volgende ochtend vroeg ging Jezus weer naar de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Jezus ging zitten, en gaf uitleg over God. Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.’

Lied: 444: 1, 2, 4 “Nu daagt het in het oosten…”

Verkondiging

Lied: 452: 1, 2, 3: “Als tussen licht en donker…

Danken en bidden, stil gebed en onze vader

Lied 425: “Vervuld van uw zegen…”

Zegen.