Categoriearchief: Algemeen

Liturgie

Liturgie

Zondag 26 september

 

* Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 3

* Bemoediging en groet

* Gebed  

* Zingen:  Lied 303

* Lezing: Prediker 9:7-12

* Zingen:  Lied 695: 1, 2 en 3

* Lezing: Lucas 7:11-17

* Zingen:  Lied 695: 4 en 5

* Preek

* Zingen:  Lied 686

* Dankzegging en voorbeden

* Collecte

 * Slotlied: Lied 970

Zegen

 

 Koster gevraagd

De Protestantse gemeente Wieringerwerf/Kreileroord

Zoekt voor haar gemeente in de kerk De Samenstroom,een koster voor 5 uur per week
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Samen met een groep vrijwilligers uit de gemeente zorgen voor de wekelijkse schoonmaak.
  • Voorraad van de keuken en schoonmaak middelen bij houden
  • Aanspreekpunt voor kerkenraad

Voor inlichtingen en belangstelling voor deze functie kunt u terecht bij

College van kerkrentmeesters, secretaris.
Peter van der Kuijl, Aak 42, 1771 GG
Wieringerwerf
Tel. 0227-603722
Mail: cvk@desamenstroom.nl

Bijdrage Collectes

 

Omdat er nu in de  diensten niet gecollecteerd wordt vragen wij u om uw gave over te maken op het rekening nummer van de diaconie NL67 RABO 0134 0237 49 dan duidelijk vermelden voor welk doel uw gave is. Of maak gebruik van de QR code .Als er niets bij staat of alleen collecte dan wordt er vanuit gegaan dat uw gift voor de eigen diaconie is.
Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28  of maak gebruik van de QR code met behulp van de smartphone Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Helpende handen

Helpende handen

Ook in tijden van corona gaat het project “de helpende hand” door. We houden ons streng aan alle regels! Maar we kunnen nog steeds mensen helpen. Dus wilt u helpen maar u weet niet wie? Of hebt u hulp nodig en u weet niet wie te vragen?
Neem contact op met de diaconie.

Wij brengen mensen bij elkaar.

Klik hier om de foto te vergroten.