Bijdrage Collectes


Er wordt weer op de normale manier in de kerk gecollecteerd, maar het is ook mogelijk om u gaven  over te maken op rekening nummer van de diaconie
NL67 RABO 0134 0237 49  graag duidelijk vermelden voor welk doel uw gave is. Of maak gebruik van de QR code .Als er niets bij staat of alleen collecte dan wordt er vanuit gegaan dat uw gift voor de eigen diaconie is.

Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28  of maak gebruik van de QR code met behulp van de smartphone Bij voorbaat onze hartelijke dank.