Familieberichten

Op 23-01-2023 is overleden Dhr Klaas Wisse, geb. 04-04-1945.

Op 17-1-2023 is overleden mw. Nelly Nimberg-Westerhof, geb. 11-01-1946.

Op 14-01-2023 is overleden mw. Elisabeth van der Zee-de vries , geb. 27-03-1944.