Alle berichten van

Liturgie

Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021 in Wieringerwerf

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Intochtslied: lied 221, vs. 1, 2, 3

Votum en Groet

Gebed

Lied: lied 657, vs. 1,2,3,4

Eerste Schriftlezing; Efezen 2, 11-22

Lied: 701, vs. 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Johannes 4, 27-42

Lied: 701, vs. 3 en 4

Verkondiging

Lied: 117 d (driemaal)

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Slotlied: 704

Zegen

Orgelspel

 

 

Koster gevraagd

De Protestantse gemeente Wieringerwerf/Kreileroord

Zoekt voor haar gemeente in de kerk De Samenstroom,een koster voor 5 uur per week
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Samen met een groep vrijwilligers uit de gemeente zorgen voor de wekelijkse schoonmaak.
  • Voorraad van de keuken en schoonmaak middelen bij houden
  • Aanspreekpunt voor kerkenraad

Voor inlichtingen en belangstelling voor deze functie kunt u terecht bij

College van kerkrentmeesters, secretaris.
Peter van der Kuijl, Aak 42, 1771 GG
Wieringerwerf
Tel. 0227-603722
Mail: cvk@desamenstroom.nl