Alle berichten van

Laatste Nieuws

Ontmoetings diner Wieringerwerf en Middenmeer.

Op 17-03 jl organiseerden wij in Wieringerwerf weer een ontmoetingsdiner. Onze kok was Kenana Altena, een vrouw van Syrische afkomst die inmiddels 7 jaar in Medemblik woont. Samen met hulpkok Coby Lettinga verzorgden zij het diner deze avond. Allerlei bijzondere en heerlijke Syrische gerechten werden op tafel gezet! En dit alles zelfgemaakt door Kenana. Onze gasten hebben genoten en het werd weer een mooie avond! Mocht u nou ook een keer willen mee eten, meld u aan!
14 april middenmeer
21 april Wieringerwerf
Reserveren op 31 maart vanaf 09.00 uur
12 mei Middenmeer
19 mei Wieringerwerf 
Reserveren op 28 april vanaf 09.00 uur
9 juni middenmeer 
16 juni Wieringerwerf
Reserveren op 26 mei vanaf 09.00 uur

Zit u (bijna) altijd alleen te eten en heeft u best wel behoefte aan een gezellig praatje? Of kunt u om de een of andere reden een etentje buiten de deur niet betalen? Dan kunt u zich aanmelden voor het ontmoetingsdiner.De ontmoetingsdiners zijn voor jong en oud, rijk en arm, kerkelijk en niet kerkelijk. De kosten voor het 3 gangen diner zijn 5€.
Hoe gaat het in z’n werk?
Je kunt je telefonisch opgeven via ons reserveringsnummer 06-47568352.
Aanvang van het diner is om 18.00 uur en om ongeveer 20.00 uur is het afgelopen.
Bij uw reservering kunt u ook aangeven of u een dieet heeft of dat u misschien vervoer nodig heeft.

——————————————————————————————————————————-

Afgelopen periode heeft de diaconie samen met de R.K. Kerk kerstpresentjes uitgedeeld in Lelypark aan de bewoners in zorg. Dit maal chocolaatjes in de vorm van een kerstboom, met een door mw van Oevelen handgeschreven kerstkaart. Het was erg leuk om te doen en de bewoners waren blij met ons bezoek. Van links naar rechts: Marga Smit (rk kerk), Nelleke de Vries en Elly de Lange.
Tevens zijn er weer dagboekjes uitgedeeld aan onze 80 plussers in de gemeente.

 

Actie vakantietas 2022 wederom een groot succes!

De zomervakantie ligt alweer even achter ons. Een heerlijke zomer met prachtig weer!
Voor veel mensen, groot en klein, de tijd om te ontspannen en leuke dingen te doen.
Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om in de vakantie iets extra’s te doen of te kopen.
Voor die mensen en gezinnen is de actie vakantietas.
Want wat is er leuker dan aan het begin van je vakantie verrast te worden met een tas boordevol speelgoed,
lekkere dingen, iets om te lezen, kaartjes voor het zwembad, heerlijk brood en koekjes en nog véél meer!!!
Voor 7 gezinnen mochten wij, vanuit onze gemeente zo’n vakantietas vullen en langsbrengen!
Prachtig en dankbaar om te mogen doen!
Dit was niet mogelijk geweest zonder al jullie gulle giften!
Het was weer gewéldig om te zien hoe deze actie een warm hart wordt toegedragen binnen onze gemeente.
Namens ons en alle ontvangers; hartelijk dank daarvoor!!

Warme groet namens de diaconie,

Marian Gouwenberg Nelleke de Vries en Jennifer Sturm

Klik HIER voor vergroting van de foto

Klik HIER voor vergroting van de foto

 

Ontmoetingsdiners in September

Middenmeer, Wieringerwerf;.
Na de zomer willen we weer starten met het ontmoetingsdiner.

Wilt u ook eens komen eten bij het Ontmoetingsdiner? Dan bent u van harte welkom op 9 sept. in de Meerbaak in Middenmeer en op 16 sept. in Het Centrum in Wieringerwerf. De maaltijden starten om 18.00 uur en vanaf 17.45 gaat de zaal open.
De diners zijn bedoeld voor mensen die (bijna)altijd alleen aan tafel zitten, en voor mensen die om de een of andere reden nooit buiten de deur eten.
Opgeven is wel nodig.
U kunt vanaf 26 aug. 9 uur bellen om u op te geven naar Marjan Lettinga tel. 0227581492 en Tiny Vijn 0227501089
De kosten van het diner zijn €5,-
Heeft u een dieet of heeft u vervoersproblemen, dan kunt u dat ook melden.

Actie vakantietassen weer van start!

Over een aantal weken staat de zomervakantie voor veel kinderen weer voor de deur. Net als vorig jaar willen wij vanuit de diaconie, in samenwerking met Stichting Present, weer meedoen aan de actie vakantietassen! We willen zoveel mogelijk tassen vullen met artikelen die een zomervakantie net dat beetje extra geeft voor dat gezin dat best een positief steuntje in de rug kan gebruiken! Een tas vol leuke en lekkere dingen, afgestemd op leeftijd van de leden van het gezin. De mensen die we vorig jaar verrasten met een vakantietas waren er zo blij mee!! Daarom dit jaar wederom de actie vakantietassen. Wilt u meehelpen om de tassen te vullen, dan kunt u uw donatie storten op het rek.nr. van de diaconie: NL67RABO0134023749 ovv: vakantietassen diaconie juli 2022 of via de QR code. U kunt uw bijdrage storten tot 1 juli as.

Alvast hartelijk bedankt!

Zomerse groet, 

Marian Gouwenberg, Nelleke de Vries en Jennifer Sturm

Bedankt!!

Op 22 april jl is de bouwploeg, die de verbouwing van de keuken én spoelkeuken gerealiseerd hebben, in het zonnetje gezet! 
Het bestuur van het ontmoetingsdiner heeft deze avond een heerlijk 3 gangen lente menu voor ze verzorgd. Als dank voor al het harde werk!! Zeer verdiend! Het werd een gezellige en smakelijke avond. 

Hartelijke groet namens het bestuur van het ontmoetingsdiner,

Hierbij een uitnodiging voor de Oecumenische ontmoetingsdag op vrijdag 13 mei 2022 te Purmerend.

Op verhaal komen over Duurzaamheid
Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen. Klik HIER voor meer informatie

 

Passionkruis in Heiloo “alles komt goed” op 9 April

Voor meer informatie KLIK Hier .

 

Kaarsjes branden.

Een kaarsje aansteken in de kerk
De diaconie had de wens om u tijdens de adventsdagen de gelegenheid te bieden een kaarsje aan te steken voorafgaand aan de dienst.
Een kaarsje om bijvoorbeeld aan iemand te denken of herdenken of om iemand steun te geven in een moeilijke situatie.
Helaas ging de kerk weer dicht in verband met de strengere corona maatregelen.
Er is toen besloten om, zodra de kerk weer open kon, het alsnog te proberen. Op zondag 30 januari jl. stond de standaard er voor het eerst bij de ingang van de kerkzaal. Er werden diverse kaarsjes aangestoken.
Als u de kerk in komt heeft u dus nu op zondagmorgen de gelegenheid om voor de dienst een kaarsje aan te steken. Houd u wel gepaste afstand als er meerdere mensen van deze gelegenheid gebruik willen maken.
Ons advies is om een niet brandend waxinelichtje te pakken en deze aan een ander kaarsje aan te steken zodat u niet een kaarsje of aansteker hoeft te pakken die door een ander al is aangeraakt. Dit om eventuele besmettingen te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
De diaconie

 

 

 

 

 

Liturgie

Liturgie zondag 26 maart 2023 Wieringerwerf 9.30

 

Mededelingen.

Herdenken van mevr. H. Jansen-Haringsma.

Lied: Wij dragen je op handen”

Melodie: Alle Menschen werden Brüder

Kom, wij dragen haar  op handen,

nooit vergeten we haar naam.

En haar liefde zal niet stranden,

in en door ons verdergaan!

Door het sterven, mag zij erven,

wordt zij deel van het geheim.

In de hoge hemel zal zij

kind van licht en leven zijn.

Kom, we strekken onze handen

vol geloof uit naar elkaar

En we bidden hier tezamen

God, maak onze woorden waar.

Door het sterven, mag zij erven,

wordt zij deel van het geheim.

In de hoge hemel zal zij

kind van licht en leven zijn

Herdenken van dhr. J. Rustenburg.

Lied 769: 1, 5: “Eens als de bazuinen klinken…”

Lied: 130: 1, 3: “Uit diepten van ellende…”

Stil gebed

Votum:

V:        Bij de Heer ben ik veilig,

A:        hij is de allerhoogste God.

V:        Bij hem vind ik rust,

A:        hij is de machtige God.

V:        Daarom zeg ik tegen hem:

A:        U beschermt me,

           ik hoef niet bang te zijn.

            Op u vertrouw ik.

V:        Dit heeft de Heer beloofd:

            Als je mij roept, geef ik antwoord.

            Als er gevaar is, ben ik bij je.

            Ik zal je bevrijden. Amen.

                                               (Psalm 91: 1, 2, 14a, 15. Bijbel in gewone taal).

Groet:

V:        De Heer zij met jullie,

A:        De Heer zegene je. Amen.

                                               (Ruth 2, 4. NBV)

Gebed voor de nood van de wereld

Lied: 463: 1, 2, 3, 6, 8: “Licht in onze ogen…”

Met de kinderen kijken naar het kerkraam

Lied: “Wij gaan voor even uit elkaar”

Lezing: Matteüs 16:13 – 16; 21- 25, Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?Ze antwoordden: Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.Toen vroeg Hij hun: En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’U bent de messias, de Zoon van de levende God,antwoordde Simon Petrus. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.

Lied: 346: 1, 2, 3, 4, 5, 8: Roept God een mens tot leven…”

Verkondiging

Lied: 362: 1, 2:  “Hij die gesproken heeft een woord dat gáát…”

Stilstaan bij de liturgische schikking Zoals het volk van God veertig jaar op weg was door de woestijn zo zijn wij veertig dagen lang op weg naar Pasen. Onderweg wordt zichtbaar wie Jezus voor ons is. Uw licht breekt door als we opstaan uit alles wat ons doodt en als we ons laten bevrijden van alles wat ons beklemt en vasthoudt uw licht breekt door wanneer wij aan u vast houden zelfs wanneer wij lijden. Dan kunnen we u tegemoet gaan wandelen als vrije mensen in het Licht van de Eeuwige. Heer, wij vragen u geef ons ogen om te zien wat leven in uw licht betekent.

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Kinderen komen terug uit de kinderkerk

Lied: 422: 1, 2, 3: “Laat de woorden…”

Zegen