Alle berichten van

Liturgie

Liturgie

Zondag 26 september

 

* Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 3

* Bemoediging en groet

* Gebed  

* Zingen:  Lied 303

* Lezing: Prediker 9:7-12

* Zingen:  Lied 695: 1, 2 en 3

* Lezing: Lucas 7:11-17

* Zingen:  Lied 695: 4 en 5

* Preek

* Zingen:  Lied 686

* Dankzegging en voorbeden

* Collecte

 * Slotlied: Lied 970

Zegen

 

 Koster gevraagd

De Protestantse gemeente Wieringerwerf/Kreileroord

Zoekt voor haar gemeente in de kerk De Samenstroom,een koster voor 5 uur per week
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Samen met een groep vrijwilligers uit de gemeente zorgen voor de wekelijkse schoonmaak.
  • Voorraad van de keuken en schoonmaak middelen bij houden
  • Aanspreekpunt voor kerkenraad

Voor inlichtingen en belangstelling voor deze functie kunt u terecht bij

College van kerkrentmeesters, secretaris.
Peter van der Kuijl, Aak 42, 1771 GG
Wieringerwerf
Tel. 0227-603722
Mail: cvk@desamenstroom.nl