Ander nieuws

 +     Klik HIER voor flyer van Cabaret Kwatsch 3 oktober in  de Aventskerk in Aertdenhout

Klik HIER voor nieuwsbrief uit de classis

E-flits – april 2019
Een volledig andere Flits dan andere maanden. De reden is duidelijk. Er zijn veel activiteiten en classis en regio, maar vrijwel niets is fysiek te bezoeken. Daarom hieronder een aantal verwijzingen, waarvan we hopen dat u als plaatselijke gemeenten er uw voordeel mee kunt doen.

Paasmorgen: kerkdienst op RTV-NH!!
Veel mensen zijn in staat de online diensten van hun eigen gemeente te volgen via internet. Maar niet iedereen heeft daarvoor de kennis in huis. En veel mensen buiten de kerk weten wellicht niet eens dat je zo met een plaatselijke gemeente verbonden kunt zijn.
Daarom zijn wij blij dat RTV-NH op Paasmorgen een dienst wil uitzenden. Vanuit de Ruïnekerk in Bergen, met professionele muzikanten als Britta Maria (zang) en Maurits Fondse (piano). Voorgangers zijn de plaatselijke predikant Engele Wijnsma en classispredikant Peter Verhoeff. Te volgen via kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 509 (KPN). Om geen plaatselijke diensten in de wielen te rijden begint de dienst om 11 uur!!
Dringend verzoek: wilt u het bericht over deze dienst via uw kanalen aan zoveel mogelijk gemeenteleden doorgeven?

Niet alleen
nietalleen.nl is inmiddels een begrip geworden. Talloze mogelijkheden in deze moeilijke tijd voor wie het nodig heeft. Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of even een luisterend oor. Via 0800-1322 en nietalleen.nl zijn inmiddels honderden hulpvragen opgelost. Ruim duizend lokale hulpinitiatieven zijn al aangesloten. Uw gemeente ook? Hier meer informatie.

Gebedenboekje
We bidden in deze dagen meer dan ooit. En toch is het niet altijd eenvoudig om worden te vinden. Daarom op de website van de kerk te vinden een wondermooi boekje vol gebeden. De gebeden zijn geschreven in maart 2020, na de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Ze kunnen gebruikt worden om uw persoonlijk gebed richting te geven, om aan anderen te geven of om in gebedsdiensten en vieringen te gebruiken. Hier te vinden.

Verklaring predikant
Vorige week bericht worden dat er een ware run was ontstaan op de verklaring predikant, waarmee duidelijk wordt dat predikant als cruciaal beroep geldt. Inmiddels is er in Utrecht een automatiseringsslag gemaakt en krijgt elke predikant en kerkelijke werker met predikantstaken automatisch een dergelijke verklaring toegezonden. Aanvragen is niet meer nodig!
Voor kerkelijke werkers zonder predikantstaken geldt een andere regeling. Ook zij behoren tot de cruciale beroepen, maar de verklaring moet dan worden verstrekt door de kerkenraad. Een standaardverklaring wordt aan iedere kerkenraad toegezonden. Ook in dit geval is aanvragen dus niet nodig!

Kerkelijk noodrecht
Welke ruimte heb je als kerkenraad of als moderamen om, nu het coronavirus het openbare leven voor een groot deel plat legt, toch te doen wat nodig is? Kerkdiensten zijn niet mogelijk, vergaderingen kunnen niet gehouden worden. En toch moeten sommige dingen worden geregeld. Daarover een artikel van prof. Leo Koffeman, hier te vinden.

Jaarrekeningen
In verband met de bijzondere omstandigheden door de maatregelen rondom het coronavirus is de regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 van de gemeente en de diaconie aangepast. Hier vindt u de wijzigingen.

Veel gestelde vragen
De situatie waarin we terecht gekomen zijn roept voor kerkenraden ook veel vragen op. Over hoe een predikant in deze tijd overstapt van de oude naar de nieuwe gemeente. Over de jaarrekening en Avondmaal. Over verkiezingen en werktijdverkorting. Kortom over van alles, en over nog veel meer. Daarvoor is er een rubriek Veel gestelde vragen. Klik hier.

Tot slot
Omstandigheden wijzigen snel. Wat vandaag actueel is, is morgen achterhaald. Hou daarom goed in de gaten de website van de Rijksoverheid, van het RIVM, en natuurlijk van de kerk.


Column: Corona-competitie
Voor de laatste column van de classispredikant, klik hier (even naar onder scrollen). Deze maal over Corona-competitie.

Aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland

Op 12 maart jl. werden ingrijpende maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Op 13 maart stuurde ik u een mail namens het breed moderamen van de classis. Met deze brief wil ik u graag verder informeren.

Kerkelijk leven komt tot stilstand De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat het kerkelijk leven grotendeels tot stilstand is gekomen. Gesprekskringen kunnen geen doorgang vinden, vergaderingen evenmin. Bezoekwerk moet tot het uiterste worden beperkt, en misschien nog wel het moeilijkste: het fysiek bijwonen van kerkdiensten is niet meer mogelijk. Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Juist nu we elkaar zo nodig hebben, moeten we afstand houden. Dat is verdrietig.

Toch ben ik blij dat gemeenten in Noord-Holland zich strikt aan de regels houden. Daarnaast word ik geraakt door allerlei initiatieven die in plaats van fysieke ontmoetingen ontstaan. Dagelijks heb ik met veel collega’s en gemeenten contact en overal vinden mensen nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn, te troosten en bemoedigen, en Gods nabijheid te ervaren.

Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat nog wel kan In het kabinet is minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: “Als minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet te veel te beperken! In onze geïndividualiseerde samenleving zijn de kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van naastenliefde en maatschappelijke hulp.” Juist daarom moeten we nu als kerken kijken naar wat nog wel kan. Daarom dit overzicht:

Wat beperkt kan – Kerkdiensten: Op steeds meer plaatsen kunnen de eigen vertrouwende diensten vanuit huis worden mee beleefd. Er wordt gestreamd via kerkelijke en persoonlijke websites, en er wordt geluisterd via https://www.kerkomroep.nl/#/ of https://kerkdienstgemist.nl/. Ook is er elke week op zondagmorgen om 09.20 een dienst op NPO2. Scriba René de Reuver gaat voor vanuit de kapel in het Landelijk Dienstencentrum.

 

Aan alle kerkenraden in Noord-Holland

Geachte kerkenraden,

Gisteren heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Alle informatie is te vinden op de site van het RIVM. Specifieke informatie over de situatie in Noord-Holland te vinden op de site van de GGD.

Kerkdiensten
De Protestantse Kerk in Nederland raadt gemeenten aan in ieder geval tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Hieronder vallen ook kerkdiensten. Zie daarvoor de verklaring op de site van de kerk.

Het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland weet dat veel kerkdiensten in Noord-Holland door minder dan 100 kerkgangers worden bezocht. Niettemin geeft het breed moderamen u als kerkenraad (met inachtneming van uw eigen verantwoordelijkheid daarin) in sterke overweging om ook diensten met minder dan 100 bezoekers af te gelasten. Veel van deze diensten worden bezocht door juist ouderen, die gerekend moeten worden tot de meest kwetsbare groep.

Van vele kanten horen wij dat gemeenten een eigen (online) alternatief gaan aanbieden. Misschien is het ook mogelijk dat gemeenten juist in deze moeilijke tijd hierin elkaar opzoeken en elkaar bijstaan. Een andere mogelijkheid is zeker de viering die de Protestantse Kerk aan alle leden van de kerk aanbiedt. Op zondag 15 maart zal ds René de Reuver, scriba van de kerk, voorgaan in een korte viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht. De uitzending daarvan wordt verzorgd door de EO en begint op NPO2 om 09.20 uur.

Rouw- en Trouwdiensten
Op dit moment geeft de Protestantse Kerk in Nederland nog geen adviezen rond rouw- en trouwdiensten. Maar het zal duidelijk zijn: meer dan 100 bezoekers wordt met klem ontraden. En ook wat betreft diensten met minder bezoekers vraagt het breed moderamen u dringend om de risico’s van verspreiding van het virus goed te wegen.

Andere kerkelijke activiteiten
Ook hiervoor geldt: met meer dan 100 bezoekers sowieso niet. Maar ook voor kleinere groepen geldt: wie zitten er aan tafel? Zijn er ook mensen uit kwetsbare groepen bij? Het is aan de kerkenraad ter plaatse om daar in wijsheid een beslissing over te nemen.

Dit zijn onzekere tijden. En juist op het moment dat wij elkaar als gemeenteleden het meest nodig hebben en elkaar willen opzoeken is dat niet mogelijk. Dat is verdrietig. En daarom brengen wij ons te binnen dat de komende zondag in de traditie van de kerk wordt genoemd zondag Oculi (ogen), genoemd naar het gebed uit Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’

Laten wij in dat gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen.

Namens het breed moderamen van de classis Noord-Holland wens ik u wijsheid en Gods nabijheid toe.

Ds. Peter Verhoeff, classispredikant Noord-Holland

Klik HIER voor nieuwsbrief Raad van Kerken
Klik HIER om de nieuwsbrief raad van kerken September 2021 te bekijken
Klik HIER voor Oecumenisch nieuws 
Voor uitnodiging: Oecumenische ontmoetingsdag klik HIER
Klik HIER voor nieuws Christenen voor Israël 
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen gaan we meer livestreams uitzenden, zodat iedereen kan blijven horen over Gods trouw aan Israël. Vanavond zenden we om 20.00 uur al een extra livestream uit.  Klik hier voor meer info.

 

Wat bamboe je kan leren

In het midden van het koninkrijk lag een grote, prachtige tuin. De tuinman genoot ervan om in de tuin te wandelen als het te heet werd. Hij hield bijzonder veel van een bamboe, de mooiste van alle bomen in de tuin. In de loop van de jaren groeide de bamboe uit tot een sterke, krachtige boom en hij was zich van de gunst van de tuinman bewust.
Op een dag kwam de tuinman naar de boom toe, maakte een diepe buiging en zei: “Mijn lieve bamboe, ik heb je nodig.”
De dag was gekomen waarvoor de bamboe geschapen was en de bamboe sprak zacht: “Meester, ik ben bereid. Doe met mij wat je wilt.”
“Bamboe,” vervolgde de meester plechtig, “als ik je wil gebruiken, moet ik je vellen.”
“Mij vellen? Je hebt me toch altijd voor de mooiste boom van je tuin gehouden? Doe het niet!”
“Mijn lieve bamboe, ”antwoordde de meester, “als ik je niet vel, ben je voor niets nuttig.”
Het werd stil in de tuin, de wind hield zijn adem in, de bamboe boog zijn kroon en sprak zacht: “Meester, als je mij niet kunt gebruiken zonder mij te vellen, dan ben ik bereid, vel mij!”
“Mijn lieve bamboe, ik moet al je takken en bladeren verwijderen.”
“O nee, dat niet, neem mijn schoonheid, maar laat me mijn bladeren.”
“Als ik ze niet verwijder, kan ik je niet gebruiken.”
De zon verstopte zich, een vlinder vloog weg en de bamboe trilde bij de gedachte wat er met hem zou gebeuren, maar zei in één adem:
“Meester, verwijder mijn takken en bladeren.”
“Bamboe, ”vervolgde de tuinman, “je moet nog iets anders doen: ik zal je door midden zagen en je hart er uit snijden. Als ik dat niet doe, heb ik er niets aan.”
“Ja ,meester, doe wat nodig is.”
Toen velde de tuinman de bamboe, verwijderde takken en bladeren, zaagde hem doormidden en verwijderde het hart.
Daarna bracht hij hem naar een bron met fris water midden in een verdroogde akker. Voorzichtig legde hij de bamboe op de grond, het ene einde van de bamboe in de bron, terwijl het andere eind tot in het waterkanaal afliep.
De bron verheugde zich, het water klaterde door het open lichaam van de bamboe tot in het kanaal en de verdorde velden werden bewaterd. Men plantte rijst en de tijd vergleed. De kiemen groeiden en de oogsttijd kwam.
Zo gebeurde het dat de eens zo majesteitelijke bamboe in zijn bescheiden toestand tot een grote zegen werd. Toen hij nog groot en mooi was, groeide hij voor zichzelf en hij verheugde zich er over, maar na zijn omhakking werd hij tot een kanaal, waar de meester zich van bediende om zijn rijk te bevruchten.