Ander nieuws

 

Klik HIER voor nieuwsbrief uit de classis

Dag allen, de bijeenkomst voor de ring Noordkop op 1 december 2021 gaat vanwege de corona helaas NIET door. We gaan nu kijken of we in het voorjaar iets kunnen organiseren.

HG Siep Rienstra

 

Aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland

Op 12 maart jl. werden ingrijpende maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Op 13 maart stuurde ik u een mail namens het breed moderamen van de classis. Met deze brief wil ik u graag verder informeren.

Kerkelijk leven komt tot stilstand De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat het kerkelijk leven grotendeels tot stilstand is gekomen. Gesprekskringen kunnen geen doorgang vinden, vergaderingen evenmin. Bezoekwerk moet tot het uiterste worden beperkt, en misschien nog wel het moeilijkste: het fysiek bijwonen van kerkdiensten is niet meer mogelijk. Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Juist nu we elkaar zo nodig hebben, moeten we afstand houden. Dat is verdrietig.

Toch ben ik blij dat gemeenten in Noord-Holland zich strikt aan de regels houden. Daarnaast word ik geraakt door allerlei initiatieven die in plaats van fysieke ontmoetingen ontstaan. Dagelijks heb ik met veel collega’s en gemeenten contact en overal vinden mensen nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn, te troosten en bemoedigen, en Gods nabijheid te ervaren.

Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat nog wel kan In het kabinet is minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: “Als minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet te veel te beperken! In onze geïndividualiseerde samenleving zijn de kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van naastenliefde en maatschappelijke hulp.” Juist daarom moeten we nu als kerken kijken naar wat nog wel kan. Daarom dit overzicht:

Wat beperkt kan – Kerkdiensten: Op steeds meer plaatsen kunnen de eigen vertrouwende diensten vanuit huis worden mee beleefd. Er wordt gestreamd via kerkelijke en persoonlijke websites, en er wordt geluisterd via https://www.kerkomroep.nl/#/ of https://kerkdienstgemist.nl/. Ook is er elke week op zondagmorgen om 09.20 een dienst op NPO2. Scriba René de Reuver gaat voor vanuit de kapel in het Landelijk Dienstencentrum.

 

Aan alle kerkenraden in Noord-Holland

Geachte kerkenraden,

Gisteren heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Alle informatie is te vinden op de site van het RIVM. Specifieke informatie over de situatie in Noord-Holland te vinden op de site van de GGD.

Kerkdiensten
De Protestantse Kerk in Nederland raadt gemeenten aan in ieder geval tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Hieronder vallen ook kerkdiensten. Zie daarvoor de verklaring op de site van de kerk.

Het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland weet dat veel kerkdiensten in Noord-Holland door minder dan 100 kerkgangers worden bezocht. Niettemin geeft het breed moderamen u als kerkenraad (met inachtneming van uw eigen verantwoordelijkheid daarin) in sterke overweging om ook diensten met minder dan 100 bezoekers af te gelasten. Veel van deze diensten worden bezocht door juist ouderen, die gerekend moeten worden tot de meest kwetsbare groep.

Van vele kanten horen wij dat gemeenten een eigen (online) alternatief gaan aanbieden. Misschien is het ook mogelijk dat gemeenten juist in deze moeilijke tijd hierin elkaar opzoeken en elkaar bijstaan. Een andere mogelijkheid is zeker de viering die de Protestantse Kerk aan alle leden van de kerk aanbiedt. Op zondag 15 maart zal ds René de Reuver, scriba van de kerk, voorgaan in een korte viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht. De uitzending daarvan wordt verzorgd door de EO en begint op NPO2 om 09.20 uur.

Rouw- en Trouwdiensten
Op dit moment geeft de Protestantse Kerk in Nederland nog geen adviezen rond rouw- en trouwdiensten. Maar het zal duidelijk zijn: meer dan 100 bezoekers wordt met klem ontraden. En ook wat betreft diensten met minder bezoekers vraagt het breed moderamen u dringend om de risico’s van verspreiding van het virus goed te wegen.

Andere kerkelijke activiteiten
Ook hiervoor geldt: met meer dan 100 bezoekers sowieso niet. Maar ook voor kleinere groepen geldt: wie zitten er aan tafel? Zijn er ook mensen uit kwetsbare groepen bij? Het is aan de kerkenraad ter plaatse om daar in wijsheid een beslissing over te nemen.

Dit zijn onzekere tijden. En juist op het moment dat wij elkaar als gemeenteleden het meest nodig hebben en elkaar willen opzoeken is dat niet mogelijk. Dat is verdrietig. En daarom brengen wij ons te binnen dat de komende zondag in de traditie van de kerk wordt genoemd zondag Oculi (ogen), genoemd naar het gebed uit Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’

Laten wij in dat gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen.

Namens het breed moderamen van de classis Noord-Holland wens ik u wijsheid en Gods nabijheid toe.

Ds. Peter Verhoeff, classispredikant Noord-Holland

Klik HIER voor nieuwsbrief Raad van Kerken
Klik HIER om de nieuwsbrief raad van kerken Januari 2022 te bekijken
Klik HIER voor Oecumenisch nieuws 
Voor uitnodiging: Oecumenische ontmoetingsdag klik HIER
Klik HIER voor nieuws Christenen voor Israël 
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen gaan we meer livestreams uitzenden, zodat iedereen kan blijven horen over Gods trouw aan Israël. Vanavond zenden we om 20.00 uur al een extra livestream uit.  Klik hier voor meer info.