Ander nieuws

U2-ROCKDIENST IN MUZIEKTUIN SCHAGEN

Lees meer

Op zondag 7 juli kan in de Muziektuin genoten worden van live-muziek van U2. Op de bühne dan de voortreffelijke U2-coverband U2two, waarvan ook kenners vinden dat zij het geluid van de echte U2 uiterst dicht benaderen. Daarbij heeft zanger Sam Kramer een stem, die nauwelijks van die van Bono te onderscheiden is en heeft hij ook de looks, al is hij wel wat langer dan de echte.
Inhoudelijk zijn de liedjes van U2 sterk idealistisch van aard, waarbij duidelijk te merken is waar de bron ligt van de inspiratie: in het christelijk geloof. Hun teksten bevatten veel bijbelcitaten en gebedselementen. Dit bracht ‘rockdominee’ Jan Andries de Boer, predikant in Winkel, er al meer dan 13 jaar geleden toe de muziek van U2 in de kerk te brengen. Zijn eerste ‘U2-dienst’ vond in maart 2006 plaats in Broek op Langedijk, waar hij toen dominee was. De dienst trok sterk de aandacht en De Boer werd vervolgens overal in Nederland uitgenodigd om U2-diensten te houden. Al gauw werd de disco-installatie ingeruild voor een echte band. Na een paar jaar samen te hebben gewerkt met U2NL werkt hij intussen al tien jaar samen met U2two. Hun eigen versie van ‘One’ is op YouTube wereldwijd al 4,5 miljoen keer bekeken.
Een dienst op een ponton in een gracht van Sneek ter gelegenheid van de Sneekweek was in 2017 de eerste keer dat De Boer en U2two midden in de stad een dienst hielden. De dienst was georganiseerd door de gezamenlijke kerken daar en trok zo’n 1000 enthousiaste bezoekers. Ook zijn ze al diverse keren op Terschelling geweest ter gelegenheid van het Oerol-festival.
De dienst waarmee ze naar Schagen komen is een nieuwe, die op 8 juni in première gaat in Veenklooster en waarmee ze op 16 juni op Oerol zullen staan en op 11 augustus in Sneek. Het is de zesde compleet nieuwe U2-dienst sinds De Boer ermee begon. Hij heet ‘Vision over Visibility II – En toch…’. Het is een soort vervolg op de derde dienst, die ‘Vision over Visibility’ heette, naar een zinsnede uit een U2-song uit 2009. ‘Vision over Visibility’ is een oproep om bij het maken van onze keuzes het visioen te laten gaan vóór het nu waarneembare. Sinds 2010 is dat wat we in de wereld waarnemen er niet beter op geworden. Het geweld is toegenomen, in de samenleving raken groepen steeds meer van elkaar verwijderd en bijna iedereen is ervan overtuigd dat we steeds heftiger weer zullen gaan krijgen als het roer niet flink omgaat. Maar of dit ook zal gebeuren is de vraag en het aantal mensen dat daar niet in gelooft neemt toe. Dat dit ook een wissel trekt op je geloofsvertrouwen was wat U2 betreft al te merken op hun vorige album ‘Songs of Innocence’. Het nieuwe werk op ‘Songs of Experience’ is een poging om de moed erin te houden of deze te hervinden. Het is nu nog nodiger dan ooit om te blijven dromen – van dingen die kunnen. En dat wel degelijk in de kracht van het geloof. En dat is dan ook de boodschap van deze nieuwe dienst, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de protestantse gemeenten van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog. Er is een collecte. De toegang is vrij.

Zondag 7 juli, 19:00
Muziektuin, Loet 10, Schagen

Impressie Generale Synode 25 en 26 april 2019

Lees meer

Impressie Generale Synode 25 en 26 april 2019

Bespreking ethisch thema ‘Onbevangen in de marge’ over het geloofsgesprek met de bijbel in het midden, passend in het jaarthema Een goed gesprek, nu extern gericht: christen zijn is niet meer vanzelfsprekend. Onbevangenheid is een zijn, een staat, vrijmoedigheid is een gave!
Kerkcampus – nog niet duidelijk hoe één en ander vorm zal krijgen, wel wordt bij motie ingestemd om dit te doen ism andere waardengedreven organisaties.

Beproeving Liedboek: de GS besluit met vreugde en dankbaarheid ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ als Psalm- en gezangboek van de PKN aan de kerk en haar gemeenten aan te bieden.

Presentatie JOP Onderzoek details ‘Jeugdwerk binnen de PKN’. De aantallen jongeren/jeugd zijn onevenredig verdeeld over de gemeenten, zie verder de wekelijkse nieuwsbrief voor suggesties hiermee om te gaan. Kerk als thuisplek?!, geloofsopvoeding vanuit jonge ouders, kerk en school, als kerk naar school toe (niet omgekeerd), etc

Mozaïek van kerkplekken. Eerst is er de Geest en vervolgens krijgt de organisatie de aandacht. Ruimte maken voor veelvormigheid, maar dat mag niet ‘ontaarden’. Kleine gemeenten lopen tegen dezelfde problemen aan, maar dat op een later moment geagendeerd. Voorstellen om ‘voorgangers’ anders dan predikanten/kerkelijk werkers (HBO) een plek in de organisatie te geven. Voorstel om het woord pastor te schrappen cq in dit verband niet te gebruiken. Er worden 30 amendementen ingediend en het voorstel is om op korte termijn te komen met een nieuw voorstel/nota en in de junivergadering te behandelen.

Het boekje ‘De bijbel in het midden’ wordt uitgereikt aan de auteur prof. dr. M Wisse, hoe schrijf je namens iedereen aan iedereen.

Tussenrapportage ‘Schuilplaats in de wildernis’, het beleid is ingezet in 1999, de kerk dient te kiezen voor de slachtoffers, het gaat om misbruik van macht, de kerk moet een ‘veilige’ plek zijn en blijven.