Ander nieuws

Startzondag 8 september 2019: een goed verhaal.

Klik op de foto voor vergroting..

Een goed verhaal brengt je in beweging. Een goed verhaal deel je met anderen. Wat is jouw verhaal? En wat is jouw lievelingsverhaal uit de bijbel? We zijn benieuwd!
Op de startzondag in de polder, op zondag 8 september 2019, staat het centraal: jouw goede verhaal.
Dus: kies je  favoriete bijbelverhaal, of bijbeltekst, of bijbelse persoon, en kom naar de kerk. Je kunt tekenen of schilderen of knutselen, je kunt praten of spelen of wandelen, je kunt ontsnappen uit een escaperoom of je verkleden en iets uitbeelden. De digitale foto’s laten we aan het einde zien: ons eigen fotoboek van ons goede verhaal. Natuurlijk is er koffie met iets lekkers en we sluiten af met een lekkere lunch.
Kom en doe mee! Voor alle mensen van 0 tot 100 en iedereen is welkom.
De dienst begint om 10.00 uur en is in de Samenstroom, Terpstraat 40 Wieringerwerf. Tot dan!
Het voorbereidingsteam: Annie, Nelleke, Anja, Karolien, Karin, Frederika, Erica en Willemien

 

Impressie Generale Synode 25 en 26 april 2019

Lees meer

Impressie Generale Synode 25 en 26 april 2019

Bespreking ethisch thema ‘Onbevangen in de marge’ over het geloofsgesprek met de bijbel in het midden, passend in het jaarthema Een goed gesprek, nu extern gericht: christen zijn is niet meer vanzelfsprekend. Onbevangenheid is een zijn, een staat, vrijmoedigheid is een gave!
Kerkcampus – nog niet duidelijk hoe één en ander vorm zal krijgen, wel wordt bij motie ingestemd om dit te doen ism andere waardengedreven organisaties.

Beproeving Liedboek: de GS besluit met vreugde en dankbaarheid ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ als Psalm- en gezangboek van de PKN aan de kerk en haar gemeenten aan te bieden.

Presentatie JOP Onderzoek details ‘Jeugdwerk binnen de PKN’. De aantallen jongeren/jeugd zijn onevenredig verdeeld over de gemeenten, zie verder de wekelijkse nieuwsbrief voor suggesties hiermee om te gaan. Kerk als thuisplek?!, geloofsopvoeding vanuit jonge ouders, kerk en school, als kerk naar school toe (niet omgekeerd), etc

Mozaïek van kerkplekken. Eerst is er de Geest en vervolgens krijgt de organisatie de aandacht. Ruimte maken voor veelvormigheid, maar dat mag niet ‘ontaarden’. Kleine gemeenten lopen tegen dezelfde problemen aan, maar dat op een later moment geagendeerd. Voorstellen om ‘voorgangers’ anders dan predikanten/kerkelijk werkers (HBO) een plek in de organisatie te geven. Voorstel om het woord pastor te schrappen cq in dit verband niet te gebruiken. Er worden 30 amendementen ingediend en het voorstel is om op korte termijn te komen met een nieuw voorstel/nota en in de junivergadering te behandelen.

Het boekje ‘De bijbel in het midden’ wordt uitgereikt aan de auteur prof. dr. M Wisse, hoe schrijf je namens iedereen aan iedereen.

Tussenrapportage ‘Schuilplaats in de wildernis’, het beleid is ingezet in 1999, de kerk dient te kiezen voor de slachtoffers, het gaat om misbruik van macht, de kerk moet een ‘veilige’ plek zijn en blijven.