Ander nieuws

Klik hier voor nieuwsbrief uit de classis

Aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland

Op 12 maart jl. werden ingrijpende maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Op 13 maart stuurde ik u een mail namens het breed moderamen van de classis. Met deze brief wil ik u graag verder informeren.

Kerkelijk leven komt tot stilstand De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat het kerkelijk leven grotendeels tot stilstand is gekomen. Gesprekskringen kunnen geen doorgang vinden, vergaderingen evenmin. Bezoekwerk moet tot het uiterste worden beperkt, en misschien nog wel het moeilijkste: het fysiek bijwonen van kerkdiensten is niet meer mogelijk. Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Juist nu we elkaar zo nodig hebben, moeten we afstand houden. Dat is verdrietig.

Toch ben ik blij dat gemeenten in Noord-Holland zich strikt aan de regels houden. Daarnaast word ik geraakt door allerlei initiatieven die in plaats van fysieke ontmoetingen ontstaan. Dagelijks heb ik met veel collega’s en gemeenten contact en overal vinden mensen nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn, te troosten en bemoedigen, en Gods nabijheid te ervaren.

Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat nog wel kan In het kabinet is minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: “Als minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet te veel te beperken! In onze geïndividualiseerde samenleving zijn de kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van naastenliefde en maatschappelijke hulp.” Juist daarom moeten we nu als kerken kijken naar wat nog wel kan. Daarom dit overzicht:

Wat beperkt kan – Kerkdiensten: Op steeds meer plaatsen kunnen de eigen vertrouwende diensten vanuit huis worden mee beleefd. Er wordt gestreamd via kerkelijke en persoonlijke websites, en er wordt geluisterd via https://www.kerkomroep.nl/#/ of https://kerkdienstgemist.nl/. Ook is er elke week op zondagmorgen om 09.20 een dienst op NPO2. Scriba René de Reuver gaat voor vanuit de kapel in het Landelijk Dienstencentrum.

 

Aan alle kerkenraden in Noord-Holland

Geachte kerkenraden,

Gisteren heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Alle informatie is te vinden op de site van het RIVM. Specifieke informatie over de situatie in Noord-Holland te vinden op de site van de GGD.

Kerkdiensten
De Protestantse Kerk in Nederland raadt gemeenten aan in ieder geval tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Hieronder vallen ook kerkdiensten. Zie daarvoor de verklaring op de site van de kerk.

Het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland weet dat veel kerkdiensten in Noord-Holland door minder dan 100 kerkgangers worden bezocht. Niettemin geeft het breed moderamen u als kerkenraad (met inachtneming van uw eigen verantwoordelijkheid daarin) in sterke overweging om ook diensten met minder dan 100 bezoekers af te gelasten. Veel van deze diensten worden bezocht door juist ouderen, die gerekend moeten worden tot de meest kwetsbare groep.

Van vele kanten horen wij dat gemeenten een eigen (online) alternatief gaan aanbieden. Misschien is het ook mogelijk dat gemeenten juist in deze moeilijke tijd hierin elkaar opzoeken en elkaar bijstaan. Een andere mogelijkheid is zeker de viering die de Protestantse Kerk aan alle leden van de kerk aanbiedt. Op zondag 15 maart zal ds René de Reuver, scriba van de kerk, voorgaan in een korte viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht. De uitzending daarvan wordt verzorgd door de EO en begint op NPO2 om 09.20 uur.

Rouw- en Trouwdiensten
Op dit moment geeft de Protestantse Kerk in Nederland nog geen adviezen rond rouw- en trouwdiensten. Maar het zal duidelijk zijn: meer dan 100 bezoekers wordt met klem ontraden. En ook wat betreft diensten met minder bezoekers vraagt het breed moderamen u dringend om de risico’s van verspreiding van het virus goed te wegen.

Andere kerkelijke activiteiten
Ook hiervoor geldt: met meer dan 100 bezoekers sowieso niet. Maar ook voor kleinere groepen geldt: wie zitten er aan tafel? Zijn er ook mensen uit kwetsbare groepen bij? Het is aan de kerkenraad ter plaatse om daar in wijsheid een beslissing over te nemen.

Dit zijn onzekere tijden. En juist op het moment dat wij elkaar als gemeenteleden het meest nodig hebben en elkaar willen opzoeken is dat niet mogelijk. Dat is verdrietig. En daarom brengen wij ons te binnen dat de komende zondag in de traditie van de kerk wordt genoemd zondag Oculi (ogen), genoemd naar het gebed uit Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’

Laten wij in dat gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen.

Namens het breed moderamen van de classis Noord-Holland wens ik u wijsheid en Gods nabijheid toe.

Ds. Peter Verhoeff, classispredikant Noord-Holland

Klik hier voor nieuwsbrief Raad van Kerken
Raad van Kerken: 11 maart 2020 Dudoklezing met politici; thema’s migratie en vluchtelingen

Nieuwe website voor de Raad van Kerken
Na 16 jaar moest het er een keer van komen: Een nieuw jasje voor de website van de Raad. Was die jas in 2004 nog geheel nieuw en up-to-date, anno 2020 is het modebeeld veranderd. De site is daarom strakker vormgegeven dan voorheen en vooral meer gericht op de behoeften van bezoekers aan toerustingsmateriaal en andere specifieke informatie. Meer over opzet en indeling leest u hier. We hopen met de nieuwe ‘look’ weer even vooruit te kunnen. Neem vooral een kijkje en geef ons zo nodig feedback: rvk@raadvankerken.nl

Aankondigingen van plaatselijke en regionale activiteiten
Organiseert uw lokale of regionale raad van kerken een lezing of andere activiteit die voor een breed oecumenisch publiek interessant en toegankelijk is, laat die dan plaatsen op de pagina Actueel van de nieuwe website van de Raad. Uw bericht verschijnt dan, anders dan voorheen, niet meer onder ‘regionaal’ maar in de algemene agenda. Stuur uw persbericht samen met een aansprekende (rechtenvrije) afbeelding in hoge resolutie naar rvk@raadvankerken.nl

Duurzaamheid & Armoede
Op woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt, met als titel ‘Duurzaamheid & Armoede’. De brochure zal begin februari verschijnen. Ontvangers van de serie Bezinning ontvangen de uitgave rond 7 februari in de brievenbus. 
Dat we moeten verduurzamen, daarover zijn de meeste mensen het eens. Dat de kosten hiervoor in een welvarend land als Nederland onevenredig ten laste komen van mensen die niet de middelen hebben om hierin te investeren, is minder bekend. Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met armoedebestrijding opdat gelijke kansen gecreëerd worden op verduurzaming. Voor kerken kan hier een bijzondere uitdaging liggen. Lees hier meer of bestel de brochure direct in de webshop van de Raad.

Liturgie rond de sterfdag van Bonhoeffer en rond 5 mei
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd werd. Met het oog op zijn sterfdag op 9 april, tevens Witte Donderdag, heeft de projectgroep Vieren van de Raad, samen met de Roos van Culemborg, het boekje ‘Van horen zingen’ gemaakt. Daarin staan liturgische handreikingen om op Witte Donderdag aandacht te geven aan leven en werk van Bonhoeffer. Het bevat ook suggesties voor gemeentes en parochies die rond 5 mei een bevrijdingsmaaltijd willen organiseren in eigen dorp of stad.
Het boekje wordt begin februari meegezonden met het Oecumenische Bezinningsnummer over Duurzaamheid & Armoede (zie hierboven). Het is ook als pdf hier te downloaden. Op deze pagina vindt u ook ander (liturgisch) materiaal rond bijeenkomsten in het kader van 4 en 5 mei.

11 maart 2020: Dudoklezing met politici
Voorjaar 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De voorbereidingen hiervoor, zoals het ontwikkelen van verkiezingsprogramma’s, zijn gestart.
Met het oog hierop wil de Raad van Kerken graag met politici in dialoog en hun visie op de thema’s migratie en vluchtelingen horen. Daarom organiseert de werkgroep Vluchtelingen van de Raad, in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken, een debatavond. Daarbij zullen zoveel mogelijk politieke partijen betrokken worden die momenteel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Op deze avond zal de Raad in korte statements ook de eigen uitgangspunten naar voren brengen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 11 maart 2020, van 19.30 – 22.00 uur in Dudok, Hofweg 1a, Den Haag en is toegankelijk voor publiek. U kunt nu aanmelden: rvk@raadvankerken.nl 

28 maart 2020: Bonhoeffer 75
Op zaterdag 28 maart vindt van 13.00 – 16.00 uur in de Grote Barbarakerk, Culemborg, de landelijke ontmoetingsdag Bonhoeffer 75 plaats. Deze dag vormt de afsluiting van een jaar lang spreken en reflecteren op de betekenis van het werk van Dietrich Bonhoeffer anno 2020, 75 jaar na zijn executie. Het programma op deze gevarieerde middag bestaat uit muziek, toneel, debat en andere bijdragen. De organisatie is in handen van De Roos van Culemborg. Voor meer informatie en opgave, klik hier.

17 april 2020: Inspiratiedag Kerkproeverij
Na een succesvolle derde editie in september 2019 gaat Kerkproeverij in 2020 haar vierde jaar in. In het weekend van 10 en 11 oktober zullen weer vele parochies, gemeentes en andere geloofsgemeenschappen hun deuren openzetten om gasten van buiten te verwelkomen in hun viering of kerkdienst. De organisatie daarvan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het draait bij Kerkproeverij vooral om de persoonlijke uitnodiging. Dat vraagt wel om een actief uitnodigingsbeleid.
Om plaatselijke kartrekkers, gangmakers, pastores en andere organisatoren behulpzaam te zijn bij de voorbereiding hierop vindt op vrijdag 17 april een landelijke inspiratiedag plaats. Die is in Mediagebouw M, de thuisbasis van KRO-NCRV aan de ’s Gravelandseweg 80 in Hilversum. Er zullen ook dit jaar weer verschillende workshops en bevlogen sprekers zijn om een goede start te maken. 
Kerkproeverij is een gezamenlijke campagne van de Raad van Kerken, MissieNederland, Alpha Nederland en mediapartners KRO-NCRV en EO. U kunt hier meer lezen over de opzet en zich inschrijven voor de nieuwsbrief ‘Kerkproeverij 2020’.

‘Dat wonderlijke kerkasiel’
Op 30 januari 2019 eindigde in de Haagse Bethelkapel een non-stop kerkdienst van 97 dagen, die als doel had een veilige plek te bieden aan het met uitzetting bedreigde gezin Tamrazyan. Precies een jaar later, op 30 januari 2020, vond op dezelfde plek de presentatie plaats van het boek ‘Dat wonderlijke kerkasiel’. Ds. Christien Crouwel nam namens de Raad van Kerken het boekje in ontvangst. Haar toespraak vindt u hier.
Het boek beschrijft allereerst de feiten en gebeurtenissen van dit kerkasiel, dat uiteindelijk eindigde met een kinderpardon. Daarnaast laat het boek zien wat ‘dit wonderlijke kerkasiel’ en de doorgaande viering deed met voorgangers en kerkgangers, en doordenkt wat kerk en theologie hiervan kunnen leren. In woorden en beelden roept het bovendien de saamhorigheid en sfeer in herinnering. Het is te bestellen bij uitgeverij Skandalon.

In Christus en in Nederland – de lezingen
Tijdens de oecumenelezing op vrijdag 17 januari spraken Peter-Ben Smit, Mirella Klaver en Enis Odaci ieder vanuit een eigen invalshoek over het thema ‘identiteit’. Hun lezingen zijn terug te vinden op de archiefpagina van de website van de Raad.

Terugblik: 75 jaar vrijheid – Bijeenkomst met Prinses Beatrix en Jesse Klaver
Op 20 januari vond in Utrecht de tweejaarlijkse ontmoeting plaats van het interreligieuze platform In Vrijheid Verbonden met zijn beschermvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix. De bijeenkomst stond in het teken van 75 jaar Vrijheid. Hoofdspreker was dhr. Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Een impressie van de avond vindt u hier.

Klik hier voor E-flits raad van kerken

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie

Raad van Kerken pleit voor opvang van 500 kinderen
Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie heeft ongekende hoogten bereikt. Daarom heeft de Raad op 11 maart de Nederlandse overheid opgeroepen om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Deze oproep sluit aan bij de vele andere verklaringen in de afgelopen decennia waarin de Raad zich uitspreekt voor een humaan vluchtelingen- en asielbeleid. Lees hier meer.

18 maart: Dag van Nationaal Gebed
Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.

De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl. Daar kunt u meer lezen over het initiatief. Ook is er materiaal te downloaden om in uw eigen geloofsgemeenschap hieraan aandacht te besteden.

Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

Evenementen Raad uitgesteld
Vanwege het coronavirus zullen twee evenementen die mede georganiseerd worden door de Raad op latere tijdstippen plaatsvinden:

De landelijke ontmoetingsdag ‘Bonhoeffer 75’, die op zaterdag 28 maart gehouden zou worden in Culemborg, wordt verschoven naar zaterdag 31 oktober.

Ook de inspiratiedag van Kerkproeverij, oorspronkelijk gepland op vrijdag 17 april, verschuift naar een latere datum, namelijk vrijdag 5 juni.

Zing
Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.

De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een aantal dagen geleden een tekst die hiertoe een aanzet geeft, en door de Raad vertaald is.

Over de brug komen
Onlangs vond de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daar werd onder andere gesproken over het zogenaamde ‘brugproject’. Dat project van VNO-NCW is erop gericht om door middel van dialoog nieuwe verbindingen tussen het bedrijfsleven (= werkgevers en werknemers), maatschappelijke organisaties en de overheid te genereren. Men hoopt hierdoor de samenhang en het vertrouwen in de samenleving opnieuw versterken. Door de groeiende polarisatie, verharding en verruwing in onze samenleving, ook op het niveau van de politiek, staat dat vertrouwen namelijk sterk onder druk. Geert van Dartel, de nieuwe voorzitter van de Raad, schreef een impressie.

Inspiratiefestival Terschelling
Het is nog ver weg, maar van 16 – 18 oktober vindt op Terschelling het tweejaarlijks inspiratiefestival plaats. Dat is een weekend lang the place to be, voor wie op zoek is naar inspiratie en naar verrassende en vernieuwende initiatieven op het gebied van zingeving en geloof. Het festival is vooral bedoeld voor al die kerkelijke vrijwilligers die het hele jaar hard werken voor hun kerk.

Voor meer informatie: www.inspiratiefestival-terschelling.nl

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 13, nr. 3 (maart) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

 

Wat bamboe je kan leren

In het midden van het koninkrijk lag een grote, prachtige tuin. De tuinman genoot ervan om in de tuin te wandelen als het te heet werd. Hij hield bijzonder veel van een bamboe, de mooiste van alle bomen in de tuin. In de loop van de jaren groeide de bamboe uit tot een sterke, krachtige boom en hij was zich van de gunst van de tuinman bewust.
Op een dag kwam de tuinman naar de boom toe, maakte een diepe buiging en zei: “Mijn lieve bamboe, ik heb je nodig.”
De dag was gekomen waarvoor de bamboe geschapen was en de bamboe sprak zacht: “Meester, ik ben bereid. Doe met mij wat je wilt.”
“Bamboe,” vervolgde de meester plechtig, “als ik je wil gebruiken, moet ik je vellen.”
“Mij vellen? Je hebt me toch altijd voor de mooiste boom van je tuin gehouden? Doe het niet!”
“Mijn lieve bamboe, ”antwoordde de meester, “als ik je niet vel, ben je voor niets nuttig.”
Het werd stil in de tuin, de wind hield zijn adem in, de bamboe boog zijn kroon en sprak zacht: “Meester, als je mij niet kunt gebruiken zonder mij te vellen, dan ben ik bereid, vel mij!”
“Mijn lieve bamboe, ik moet al je takken en bladeren verwijderen.”
“O nee, dat niet, neem mijn schoonheid, maar laat me mijn bladeren.”
“Als ik ze niet verwijder, kan ik je niet gebruiken.”
De zon verstopte zich, een vlinder vloog weg en de bamboe trilde bij de gedachte wat er met hem zou gebeuren, maar zei in één adem:
“Meester, verwijder mijn takken en bladeren.”
“Bamboe, ”vervolgde de tuinman, “je moet nog iets anders doen: ik zal je door midden zagen en je hart er uit snijden. Als ik dat niet doe, heb ik er niets aan.”
“Ja ,meester, doe wat nodig is.”
Toen velde de tuinman de bamboe, verwijderde takken en bladeren, zaagde hem doormidden en verwijderde het hart.
Daarna bracht hij hem naar een bron met fris water midden in een verdroogde akker. Voorzichtig legde hij de bamboe op de grond, het ene einde van de bamboe in de bron, terwijl het andere eind tot in het waterkanaal afliep.
De bron verheugde zich, het water klaterde door het open lichaam van de bamboe tot in het kanaal en de verdorde velden werden bewaterd. Men plantte rijst en de tijd vergleed. De kiemen groeiden en de oogsttijd kwam.
Zo gebeurde het dat de eens zo majesteitelijke bamboe in zijn bescheiden toestand tot een grote zegen werd. Toen hij nog groot en mooi was, groeide hij voor zichzelf en hij verheugde zich er over, maar na zijn omhakking werd hij tot een kanaal, waar de meester zich van bediende om zijn rijk te bevruchten.