Liturgie

 

Liturgie voor zondag 27 september

Orgelspel

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Herdenken Henk Haaima . (Lied 913 Youtube)

Votum en Groet

Lied     Psalm 105: 1 en 3

Gebed

Inleiding op de lezing

Schriftlezing    Genesis 25: 19-34

Lied:991:

Verkondiging

Lied     Psalm 146c 1,2, en 4

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Lied       103c: 1,2 en 5

Zegen

Orgelspel