Liturgie

Liturgie voor de kerk in Wieringerwerf 9 Augustus 2020

Orgelspel

Begroeting en mededelingen

Stilte

Bemoediging en groet

Zingen:   LB 283: 1,2,4,5                    

Gebed

Inleiding op de Lezingen: Schatgraven.

Eerste Lezing: Spreuken 2: 1 – 6                     

Tweede Lezing: Mattheüs 13 : 44- 52                

Zingen: LB 313:1                                     

Overweging

Zingen: : LB 823:1 ,2 , 4

Gebeden     voorbeden   stil gebed    Onze Vader

Slotlied: LB 416: 1 – 4      

Zegen

Orgelspel