Contacten

Kerkgebouw ‘De Samenstroom’
Terpstraat 40
1771 AD Wieringerwerf
0227604738 (indien open)

Scriba
Wilma Kok-Kuipers
Ploeg 40
1771PT Wieringerwerf
0227602634
scriba@desamenstroom.nl

Predikant
Ds. Willemien Lammers
Blauwebalg 2
1771HL Wieringerwerf
Telefoon vast: 0227754343
Telefoon mobiel: 0615292062
(maandag is mijn vrije dag)
predikant@desamenstroom.nl

Webmasters
Gerrit Wolting
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
0227601300
Algemeen mailadres webmasters:
webbeheer@desamenstroom.nl

Ed Beijer
Venusstraat 8
1771 BK Wieringerwerf
0227602522 Algemeen mailadres webmasters:
webbeheer@desamenstroom.nlKoster
Geen

Hulpkosters
Jan Holtrop
Dr. Sicco Mansholtstraat 18

Karel Koen
Schoener 63

Willy Kuipers
Amsteldiep 21

Kees van Noorloos

Klaas Barten

 

Contactpersoon gast-voorganger
Kees van Noorloos
Sloep 6,
1771EE
0227603383
contact@desamenstroom.nl

Organisten
Piet de Groot
Sternstraat 31
1771 AN Wieringerwerf
Tel. 0227601812

Grytsje Jenema
Lotweg 3
1761 JE  Anna Paulowna

Kerkelijk bureau en ledenadministratie
Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
0227603722.
kerkelijkbureau@desamenstroom.nl

Voorzitter kerkenraad
Kees van Noorloos
Sloep 6
1771 EE Wieringerwerf
0227603383
mailadres: cp.van.noorloos@quicknet.nl

Diaconie en Z.W.O.
Marian Gouwenberg-Bruinsma
Jupiterstraat 5
1771BG Wieringerwerf
0227600936
diaconie@desamenstroom.nl

College Van Kerkrentmeesters
Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
0227603308
cvk@desamenstroom.nl

Jeugdraad:

Pastorale raad
Marian Kan-Jonkman
Prof. Gr. Molièrestraat 17
1771 AE Wieringerwerf
Tel. 0227600866
pastoraleraad@desamenstroom.nl

Huur gebouwen
Piet Metzlar
Zeugweg 6
1771 MB Wieringerwerf
0227602318
pietmetzlar@hotmail.com

Onderhoud kerkzaal en bijgebouwen

Willem Esselink
vliestroom 54
1771HE wieringerwerf
0227-603081

Verkoop collectemunten
Sjaak en Nel den Otter
Zicht 21
1771 PR Wieringerwerf
Bestellen: 0227602317

Redactie Kerkblad ‘De Ontmoeting’
Kopij naar:
redactie@desamenstroom.nl
Redacteuren:
Henk van Rooden
Zeis 8
1771 PP Wieringerwerf
0227602389
en
Sonja Holtrop
Dr. Sicco Mansholtstraat 18
1771 CS Wieringerwerf

Kerkdienst op internet
Contactpersoon:
Gerrit Wolting
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
0227601300

Auto-ophaaldienst
Tjeerd Tolsma
Zeis 10
1771PP Wieringerwerf
0227-604076

Bloemenfonds
Contactpersonen:
Boukje de Groot
Sternstraat 31
1771 AN Wieringerwerf
0227601812
Jannie Wisse
(tevens penningmeester)
Pr. Margrietstraat 34
1771AT Wieringerwerf
0227602331

Beheer digitaal archief (vanaf 2013)
Oetske van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
0227603722
Archiefstukken naar: archief@desamenstroom.nl

Beamerteam
Algemeen mailadres beamerteam:
beamerteam@desamenstroom.nl

Ed Beijer
Venusstraat 8
1771 BK Wieringerwerf
0227602522

Ria Ligthart
Prof. Granpre Moliérestraat 33
1771 AE Wieringerwerf
0613942391

Rob Doppenberg
Schelf 23
1771 PE Wieringerwerf
0227603308

Peter en Oetske van der Kuijl
Aak 42
1771 GG Wieringerwerf
0227603722

Gerrit Wolting (contactpersoon)
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
0227601300

Lyjan Vijselaar
Vliestroom 59
1771HC  Wieringerwerf
0613186135