Contacten

Kerkgebouw ‘De Samenstroom’
Terpstraat 40
1771 AD Wieringerwerf
0227604738 (indien open)

Scriba
Wilma Kok-Kuipers ( interim )
Ploeg 40
1771PT Wieringerwerf
0227602634
scriba@desamenstroom.nl

Predikant
Ds. Willemien Lammers
Blauwebalg 2
1771HL Wieringerwerf
Telefoon vast: 0227754343
Telefoon mobiel: 0615292062
(maandag is mijn vrije dag)
predikant@desamenstroom.nl

Webmasters
Gerrit Wolting
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
0227601300
Algemeen mailadres webmasters:
info@desamenstroom.nl

Ed Beijer
Venusstraat 8
1771 BK Wieringerwerf
0227602522 Algemeen mailadres webmasters:
info@desamenstroom.nlKoster
Vacant

Hulpkosters
Jan Holtrop
Dr. Sicco Mansholtstraat 18

Karel Koen
Schoener 63

Willy Kuipers
Amsteldiep 21

Kees van Noorloos

Grietje Groeneweg

Klaas Barten

 

Contactpersoon gast-voorganger
Kees van Noorloos
Sloep 6,
1771EE
0227603383
contact@desamenstroom.nl

Organisten
Piet de Groot
Sternstraat 31
1771 AN Wieringerwerf
Tel. 0227601812

Grytsje Jenema
Lotweg 3
1761 JE  Anna Paulowna

Kerkelijk bureau en ledenadministratie
Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
0227603722.
kerkelijkbureau@desamenstroom.nl

Voorzitter kerkenraad
Henk van Rooden
Zeis 8
1771 PP Wieringerwerf
0227602389
mailadres: hvrooden@dds.nl

Diaconie en Z.W.O.
Marian Gouwenberg-Bruinsma
Jupiterstraat 5
1771BG Wieringerwerf
0227600936
diaconie@desamenstroom.nl

College Van Kerkrentmeesters
Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
0227603308
cvk@desamenstroom.nl

Jeugdraad:

Pastorale raad
Marian Kan-Jonkman
Prof. Gr. Molièrestraat 17
1771 AE Wieringerwerf
Tel. 0227600866
pastoraleraad@desamenstroom.nl

Huur gebouwen
Piet Metzlar
Zeugweg 6
1771 MB Wieringerwerf
0227602318
pietmetzlar@hotmail.com

Onderhoud kerkzaal en bijgebouwen
Jan Visser
Gijs van Galenstraat 12
Kreileroord
0227663318

Verkoop collectemunten
Sake Sijtsma
Neptunusstraat 56
1771 BW Wieringerwerf
Bestellen: 0227604394

Redactie Kerkblad ‘De Ontmoeting’
Kopij naar:
redactie@desamenstroom.nl
Redacteuren:
Henk van Rooden
Zeis 8
1771 PP Wieringerwerf
0227602389
en
Sonja Holtrop
Dr. Sicco Mansholtstraat 18
1771 CS Wieringerwerf

Kerktelefoon / Lucas kastje / kerkdienst op internet
Contactpersoon:
Gerrit Wolting
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
0227601300

Auto-ophaaldienst
Tjeerd Tolsma
Zeis 10
1771PP Wieringerwerf
0227-604076

Bloemenfonds
Contactpersonen:
Boukje de Groot
Sternstraat 31
1771 AN Wieringerwerf
0227601812
Jannie Wisse
(tevens penningmeester)
Pr. Margrietstraat 34
1771AT Wieringerwerf
0227602331

Beheer digitaal archief (vanaf 2013)
Oetske van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
0227603722
Archiefstukken naar: archief@desamenstroom.nl

Beamerteam
Algemeen mailadres beamerteam:
beamerteam@desamenstroom.nl

Ed Beijer
Venusstraat 8
1771 BK Wieringerwerf
0227602522

Ria Hoogendoorn

Rob Doppenberg
Schelf 23
1771 PE Wieringerwerf
0227603308

Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 GG Wieringerwerf
0227603722

Gerrit Wolting (contactpersoon)
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
0227601300

Lyjan Vijzelaar