Stichting Muziekvrienden Samenstroom

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. De kogel is eindelijk door de kerk. Bijna letterlijk zelfs want in het kerkgebouw zullen binnenkort heel wat sloop en (ver)bouwactiviteiten plaatsvinden. Hoewel de doorsnee kerkganger hier weinig tot geen last van zal hebben.

Hoezo? Kunt u zich nog herinneren dat Johan Paul de Groot het idee had opgevat om een bijzonder orgel, het Ivimey & Cooper Orgel, dat in Schellinkhout niet meer gebruikt werd, naar Wieringerwerf te halen? Dat idee is toen door veel gemeenteleden omarmd maar het gebeurde nog niet. Er kwamen zoveel hobbels op het pad dat het er op leek dat het bij een idee zou blijven. Maar nu, twee jaar later, ligt dat allemaal achter ons en zijn de hobbels allemaal gladgestreken.

Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we u met trots en veel plezier aankondigen: de geboorte van ‘Stichting Muziekvrienden Samenstroom’. Deze stichting staat in principe los van de Protestantse Gemeente Wieringerwerf/Kreileroord maar heeft natuurlijk wel sterke banden hiermee. Het gaat immers om het kerkgebouw. Het doel van de stichting is om het Ivimey & Cooper orgel op te bouwen in de kerk, te onderhouden en te exploiteren. Dat is een hele mond vol maar er komt zelfs nog meer bij. De Stichting gaat zich daarnaast ook met andere muzikale taken in ‘de Samenstroom’ bezig houden. Dat kan zijn op aanvraag van onze Protestantse gemeente om een dienst of project muzikaal te ondersteunen. Maar daarnaast kan de Stichting ook zelf concerten organiseren met of zonder het orgel. Een hele onderneming in deze tijd, dat natuurlijk wel. Toch hebben de nieuw aangetreden bestuursleden er zin in. Met het CVK zijn goede afspraken gemaakt om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Het orgel ligt nu, in delen, opgeslagen in een schuur. Binnenkort gaat Sjaak Bakker met zijn bouwploeg en een professionele orgelbouwer aan de slag om het orgel op te bouwen op de galerij in de kerk. Daarvoor moeten wel enkele zitplaatsen opgeofferd worden maar er mogen, op last van de brandweer, toch maar 25 mensen boven zitten. De kerkbanken zijn inmiddels al geveild op de kerkenveiling die in oktober gehouden werd. Als die klus geklaard is staat niets u en ons in de weg om met bewondering en verbazing te luisteren naar de romantische klanken van dit bijzondere orgel.

U wilt natuurlijk de vorderingen van de bouw en de installatie volgen. Gelukkig kan dat nu al want er is al een website waar dat te zien is. Ook natuurlijk voor de agenda en andere nieuwtjes. U kunt hem vinden op: www.muziekvriendensamenstroom.home.blog Ga gerust eens even kijken!
Wat de stichting verder nog gaat betekenen zien we in de loop van dit jaar wel maar er zijn zeker heel wat mensen bijzonder enthousiast over de mogelijkheden. We weten in ieder geval al wel dat er weer een Top2000 dienst komt die nu georganiseerd wordt door de Stichting Muziekvrienden Samenstroom. Wilt u tips of commentaar kwijt dan kan dat op het nieuwe emailadres: muvrisa@gmail.com. We kijken er naar uit.

Hartelijke groet van de bestuurleden van Stichting Muziekvrienden Samenstroom
Gea van der Meer, Johan Paul de Groot en Oetske van der Kuijl

Eerlijk

Op een ochtend werd de koning wakker en bedacht dat er in zijn  familie geen jongen was die zijn ambt zou kunnen overnemen als hij stierf. Hij was namelijk de laatste mannelijke telg van een koninklijke familie in een traditie waar alleen een man de troon mocht bestijgen – en hij was al oud. Toen besloot hij om een zoon te adopteren die dan zijn opvolger kon worden. Maar hij wilde dat deze aangenomen zoon een bijzonder mens zou zijn. Daarom organiseerde hij een wedstrijd voor alle jongens in zijn rijk, ongeacht hun afkomst. Er bleven tenslotte tien jongens over die niet veel van elkaar verschilden wat betreft intelligentie en lichamelijke kracht. De koning zei tegen hen: ‘Ik heb voor jullie een laatste proef en wie die proef doorstaat wordt mijn zoon en zal de troon erven.’ En hij vervolgde: ‘In dit koninkrijk leven de mensen voornamelijk van de landbouw. Een koning moet dus weten hoe je planten cultiveert. Hier is voor ieder van jullie een maiskorrel. Neem hem mee naar huis, plant hem en verzorg hem drie weken lang. Na drie weken zullen we zien wie het beste werk heeft geleverd en wie mijn opvolger zal zijn.’

De jongens namen de maiskorrel en gingen naar huis. Allen hadden een pot gekregen en zodra ze thuis waren, plantten zij de korrel daarin.

Er heerste grote opwinding in het rijk, want de mensen waren nieuwsgierig wie hun volgende koning zou worden.

Maar in één huis waren een jongen en zijn ouders verdrietig, omdat de maiskorrel ondanks een paar dagen goede verzorging niet was gaan groeien. De jongen snapte niet wat er met zijn korrel aan de hand was. Hij had de aarde zorgvuldig uitgezocht en hij had de juiste hoeveelheid mest genomen en de aarde vochtig gehouden. Dag en nacht sprak hij een gebed uit voor de korrel, maar er gebeurde niets. Enkele vrienden raadden hem aan om op de markt een nieuwe maiskorrel te kopen en die te planten. ‘Hoe kun je nu de ene maiskorrel van de andere onderscheiden?’ zeiden ze.

Zijn ouders hadden hem echter geleerd wat eerlijkheid was en zeiden: ‘Als de koning wil dat je zijn maiskorrel plant, moet je niet zelf een maiskorrel kopen. Als je een andere korrel plant dan die je van de koning kreeg, is dat oneerlijk. Misschien ben je niet voorbestemd om koning te worden. En als dat zo is, accepteer dat dan en wees niet iemand die de koning bedriegt.’

De grote dag kwam en de jongens droegen trots hun potten met kleine maisplanten naar het paleis. Het was wel duidelijk dat de andere jongens meer succes hadden gehad met hun planten. De koning ging langs de rij verwachtingsvolle jongens en vroeg ieder van hen: ‘Komt dit uit de korrel die ik je gegeven heb?’ Iedere jongen zei: ‘Ja, majesteit!’ De koning knikte en ging verder langs de rij.

Toen kwam de koning bij de laatste jongen in de rij. Die trilde van angst. Hij wist zeker dat de koning hem in de gevangenis zou gooien, omdat hij de korrel verkwist had. ‘Wat heb jij met de korrel gedaan die ik je gegeven heb?’ vroeg de koning aan de jongen. ‘Ik heb hem geplant en er goed voor gezorgd, majesteit, maar hij wilde niet groeien,’ antwoordde de jongen in tranen, terwijl de anderen hem uitjouwden. De koning hief zijn handen op en vroeg om stilte.

Toen zei hij: ‘Mijn volk, hier is uw nieuwe koning.’

Allen waren in verwarring. Waarom hij? vroegen ze zich af. Hoe kon hij nu de juiste zijn? Nadat de koning met de jongen naast zich op zijn troon had plaatsgenomen, zei hij: ‘Ik gaf aan deze tien jongens gekookte maiskorrels. De proef was niet bedoeld om mais te planten. Het was een karaktertest, een eerlijkheidstest. Als een koning één eigenschap moet hebben dan is het wel om boven oneerlijkheid te staan. Alleen deze jongen heeft de test doorstaan, want een gekookte maiskorrel kan niet groeien.’

Naar een Afrikaanse vertelling: ‘Le roi et la graine’ (par Karadié)

Liturgie

Liturgie voor zondag 23 februari 2020
  Voorganger: Ds J.A. van der Bom

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staand) 19: 2, 3

Voorbereiding door stil gebed 

Votum & Groet

Kyriëgebed

Kyrië- en Gloriahymne: Lied 299e

Gebed om inspiratie

1e schriftlezing: Jeremia 7,1-11

Lied NLB 92: 4, 5, 6

2e schriftlezing: Matteüs 5,14—16

3e schriftlezing: Matteüs 7,24—27

Lied NLB 92: 7, 8

Overdenking

Orgelspel

Lied 442

Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader

Collecte

Slotlied (staand) 969

Zending en zegen