Bijdrage Collectes

Betreft bijdrage collectes in deze weken.

U kunt ook via de bank een bedrag overmaken naar Diaconie of Kerk als vervanger voor de collectes die gehouden worden tijdens de diensten.

Bijdrage collectes diaconie storten op rekening:         NL67 RABO 0134 0237 49

Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28

Bij voorbaat onze hartelijke dank