Categoriearchief: Algemeen

Familiebericht

Op zaterdag 15 mei is op bijna 80 jarige leeftijd overleden
Mevrouw Hebeltje de Vries Bekius

20-05-1939       15-05-2020

Bijdrage Collectes

Betreft bijdrage collectes in deze weken.

U kunt ook via de bank een bedrag overmaken naar Diaconie of Kerk als vervanger voor de collectes die gehouden worden tijdens de diensten.

Bijdrage collectes diaconie storten op rekening:         NL67 RABO 0134 0237 49

Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28

Bij voorbaat onze hartelijke dank

Orgelspel

Vanavond 20 mei zal organist Grytsje Jenema vanaf 19.15 uur een aantal liederen spelen op het orgel vanuit de Samenstroom kerk. Dit kunt u volgen via Kerkdienst gemist of via de Lukas kastjes.

 

Helpende handen

Helpende handen

Ook in tijden van corona gaat het project “de helpende hand” door. We houden ons streng aan alle regels! Maar we kunnen nog steeds mensen helpen. Dus wilt u helpen maar u weet niet wie? Of hebt u hulp nodig en u weet niet wie te vragen?
Neem contact op met de diaconie.

Wij brengen mensen bij elkaar.

klik op de foto voor vergroting

 

 

 

 

 

Liturgie

Liturgie voor zondag 24 mei 

Orgelspel

Begroeting

Votum en Groet.

Lied 663: 1, 2. Al heeft hij ons verlaten.

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.


2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Gebed.

Lezing: Johannes 17, 1 -11 NBV.

Zo sprak Jezus. Daarna sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Lied: 665: 1, 3, 5 om Christus wil zijn wij verblijd

1 Om Christus wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle mens’lijkheid
een zoon die naar zijn vader aardt
God in het vlees geopenbaard.

3 Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterf’lijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ’t licht van zijn verrijzenis,

5 Om Christus wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, de Zoon.

Overdenking

Lied: 664: 1, 3.

Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des leven staat!

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader.

Mededelingen

Lied: 871: 1, 2, 3, 4 Jezus zal heersen waar de zon

Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal,
zijn liefde lover overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der englen in.

Zegen

Orgelspel.

 

Stichting Muziekvrienden Samenstroom

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. De kogel is eindelijk door de kerk. Bijna letterlijk zelfs want in het kerkgebouw zullen binnenkort heel wat sloop en (ver)bouwactiviteiten plaatsvinden. Hoewel de doorsnee kerkganger hier weinig tot geen last van zal hebben.

Hoezo? Kunt u zich nog herinneren dat Johan Paul de Groot het idee had opgevat om een bijzonder orgel, het Ivimey & Cooper Orgel, dat in Schellinkhout niet meer gebruikt werd, naar Wieringerwerf te halen? Dat idee is toen door veel gemeenteleden omarmd maar het gebeurde nog niet. Er kwamen zoveel hobbels op het pad dat het er op leek dat het bij een idee zou blijven. Maar nu, twee jaar later, ligt dat allemaal achter ons en zijn de hobbels allemaal gladgestreken.

Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we u met trots en veel plezier aankondigen: de geboorte van ‘Stichting Muziekvrienden Samenstroom’. Deze stichting staat in principe los van de Protestantse Gemeente Wieringerwerf/Kreileroord maar heeft natuurlijk wel sterke banden hiermee. Het gaat immers om het kerkgebouw. Het doel van de stichting is om het Ivimey & Cooper orgel op te bouwen in de kerk, te onderhouden en te exploiteren. Dat is een hele mond vol maar er komt zelfs nog meer bij. De Stichting gaat zich daarnaast ook met andere muzikale taken in ‘de Samenstroom’ bezig houden. Dat kan zijn op aanvraag van onze Protestantse gemeente om een dienst of project muzikaal te ondersteunen. Maar daarnaast kan de Stichting ook zelf concerten organiseren met of zonder het orgel. Een hele onderneming in deze tijd, dat natuurlijk wel. Toch hebben de nieuw aangetreden bestuursleden er zin in. Met het CVK zijn goede afspraken gemaakt om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Het orgel ligt nu, in delen, opgeslagen in een schuur. Binnenkort gaat Sjaak Bakker met zijn bouwploeg en een professionele orgelbouwer aan de slag om het orgel op te bouwen op de galerij in de kerk. Daarvoor moeten wel enkele zitplaatsen opgeofferd worden maar er mogen, op last van de brandweer, toch maar 25 mensen boven zitten. De kerkbanken zijn inmiddels al geveild op de kerkenveiling die in oktober gehouden werd. Als die klus geklaard is staat niets u en ons in de weg om met bewondering en verbazing te luisteren naar de romantische klanken van dit bijzondere orgel.

U wilt natuurlijk de vorderingen van de bouw en de installatie volgen. Gelukkig kan dat nu al want er is al een website waar dat te zien is. Ook natuurlijk voor de agenda en andere nieuwtjes. U kunt hem vinden op: www.muziekvriendensamenstroom.home.blog Ga gerust eens even kijken!
Wat de stichting verder nog gaat betekenen zien we in de loop van dit jaar wel maar er zijn zeker heel wat mensen bijzonder enthousiast over de mogelijkheden. We weten in ieder geval al wel dat er weer een Top2000 dienst komt die nu georganiseerd wordt door de Stichting Muziekvrienden Samenstroom. Wilt u tips of commentaar kwijt dan kan dat op het nieuwe emailadres: muvrisa@gmail.com. We kijken er naar uit.

Hartelijke groet van de bestuurleden van Stichting Muziekvrienden Samenstroom
Gea van der Meer, Johan Paul de Groot en Oetske van der Kuijl