Collecte informatie

Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand SEPTEMBER en half OKTOBER.

Voor de opbrengsten collectes JULI klik HIER.

Voor de opbrengsten collectes AUGUSTUS klik HIER.