Collecte informatie

Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand JULI – AUGUSTUS.

Voor de opbrengsten collectes JUNI klik HIER.