Collecte informatie

Informatie wat betreft te houden collectes en opbrengsten gehouden collectes

Klik HIER voor de collecte informatie maand NOVEMBER.

Voor de opbrengsten collectes OKTOBER klik HIER.