Liturgie

Liturgie zondag 14 juni


Orgelspel
Mededelingen
Zingen lied 103:1,9
Groet
Inleiding op de viering met gedicht Dieptewerking
Zal ik de ramen
van mijn ziel van overbodig stof
vrij maken
helder schoon wassen
zodat Uw Licht
mijn zicht
op U
verlicht. Auke Wijma

Zingen lied 288
Als Kyrie lezen we: Om het oog……..
Zingen 42:7
Prediker 12:13-14
Gebed
Lezen Lucas 12:13-21
Zingen 982
Lezen Math. 16:24-28
Zingen 834
Verkondiging:
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, treed te voorschijn uit het duister
Om u met het licht te sieren en uw zaligheid te vieren. Lied 376
Zingen 146c:1
Collecte en gebeden
Zingen 725
Zegen
Orgelspel