Liturgie

Liturgie zondag 29 maart: Aangepaste dienst, zonder bezoekers.

Orgel wordt bespeeld door Piet de Groot

Orgelspel: psalm 139

Votum en groet, gebed

Lied: 534: 1, 2, 3, 4

Lezen uit de bijbel, overdenking

Lied: 838: 1, 4

Voor de kinderen

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Zegen

Lied: 675: 1, 2.

Orgelspel