Liturgie

Liturgie voor zondag 23 februari 2020
  Voorganger: Ds J.A. van der Bom

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staand) 19: 2, 3

Voorbereiding door stil gebed 

Votum & Groet

Kyriëgebed

Kyrië- en Gloriahymne: Lied 299e

Gebed om inspiratie

1e schriftlezing: Jeremia 7,1-11

Lied NLB 92: 4, 5, 6

2e schriftlezing: Matteüs 5,14—16

3e schriftlezing: Matteüs 7,24—27

Lied NLB 92: 7, 8

Overdenking

Orgelspel

Lied 442

Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader

Collecte

Slotlied (staand) 969

Zending en zegen