Liturgie

Liturgie voor de dienst te Wieringerwerf op zondag 17 november 2019

Aanvangslied: Psalm 98: 1, 3

Na votum en groet: Klein Gloria

Na kyriegebed: Lied 574: 1, 2, 3

Gebed bij de opening van de Schrift

1e lezing: Exodus 3: 1 t/m 15

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 4

2e lezing: Lucas 20: 27 t/m 38

Zingen: Lied 280:5, 6, 7

Preek n.a.v. Exodus 3: 11

Na preek zingen: Lied 725: 1, 2, 3, 4

Gebeden

Na collecte zingen: Lied 425

Zegen + gezongen ‘Amen’