Wijkindeling

Wijk 1: Wadden-en Planetenwijk en Werfstraat.
Ouderling: Jan René de Vries tel.: 663354
en Annie Sprik
Diakenen: Marian Gouwenberg
en Anja van Marle
Wijk 2: Dorp Noord en Dorp Zuid
Ouderling: Kees van Noorloos tel.: 603383
Diaken: Peter Tigchelaar
Wijk 3: Buitengebied, Kreileroord, Oosterterp en Zuiderpark
Ouderling: Marian Kan tel.: 600866
Diakenen: Tjeerd Tolsma en Jaap Laan
Wijk 4: Lelypark en Schepenwijk
Ouderling: Mary Klopper tel.: 602342
Diakenen: Karline Laan en Jennifer Sturm