Liturgie 21 april 1e Paasdag

Orde van dienst voor paaszondag, 21 april 2019

Voor de dienst zingen we:     624: 1, 2, 3: “Christus onze Heer verrees…”

                                               617: 1, 2, 3: “De Heer is waarlijk opgestaan…”

                                               625: 1, 2, 3: “Groen ontluikt de aarde…”

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied: psalm 118: 1, 10 “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen…”

Votum  en Groet

v          De Heer is waarlijk opgestaan!

a          Halleluja!

v          Christus is waarlijk opgestaan!

a          De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

v          Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige,

a          Die hemel en aarde gemaakt heeft

v          Die ons en alle mensen lief heeft!

            Sterker dan de dood is zijn liefde.

a          Die ons trouw blijft     

            door het donker heen

v          Het licht van God gaat over ons op.

a          Zijn aanwezigheid is

            als de nieuwe dag.

v          De levende Heer is met u

            en met ons allen

a          Halleluja!

Klein Gloria

Gebed voor de nood van de wereld

Lied: Liedboek 637: 1, 2, 3, 4: “O vlam van pasen steek ons aan”

Voor de kinderen: een nieuw begin

Lied: We gaan voor even uit elkaar

Bij de liturgische schikking

Gebed voor de schriftlezing

Lezing: Johannes 20, 1, 11 – 18 Bijbel in gewone taal

Lied: 613: 1, 2, 3. “Christus is opgestaan”

Verkondiging

Lied: 630: 1, 3, 4. “Sta op een morgen ongedacht”

Danken, bidden, stil gebed en Onze Vader

v:         Ontwaak, jij die slaapt

a:         sta op uit de dood!

v:         Hij zal je verlichten

a:         Jezus Christus, de Heer!

v:         Heer, wij danken u…

            … en samen bidden we…

De kinderen komen terug uit de kinderkerk

Lied: Weet je dat de lente komt – Ellie en Rikkert

Het verhaal van de bloem

Lied van video: een nieuw begin

Collecte

Lied: 634: 1, 2 “U zij de glorie”

Zegen

Gezongen ‘Amen’.