Gemeente (anbi)

Anbi naam gemeente: Protestantse gemeente Wieringerwerf-Kreileroord
RSIN gemeente: 821862285
E-mail: scriba@desamenstroom.nl

De Protestantse gemeente te Wieringerwerf / Kreileroord is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.