CONTACTEN

Kerkgebouw ‘De Samenstroom’
Terpstraat 40
1771 AD Wieringerwerf
(0227)- 604738 (indien open)

Scriba
Wilma Kok
Ploeg 40
1771PT Wieringerwerf
(0227)-602634
scriba@desamenstroom.nl

Predikant
Ds. Willemien Lammers
Blauwebalg 2
1771HL Wieringerwerf
Telefoon vast: (0227)-754343
Telefoon mobiel: 06 15 29 20 62
(maandag is mijn vrije dag)
predikant@desamenstroom.nl

Koster
Johan-Paul de Groot
Terpstraat 38
1771 AD Wieringerwerf
Mobiel: 0639013074
johanpauldegroot@me.com

Hulpkosters
Jan Holtrop
Robbenoordweg 48

Piet Gaasterland
Prinses Marijkestraat 8

Karel Koen
Schoener 63

Willy Kuipers
Amsteldiep 21

Jack Hoogendoorn

Contactpersoon gast-voorganger
Sjaak Bakker
Korenstraat 6,
1773 AS Kreileroord
(0227)-724370
contact@desamenstroom.nl

Organisten
Piet de Groot
Sternstraat 31
1771 AN Wieringerwerf
Tel. 0227-601812

Johan-Paul de Groot (tijdelijk niet beschikbaar)
Terpstraat 38
1771 AD Wieringerwerf
Mobiel: 0639013074

Algemeen mailadres
info@desamenstroom.nl
Peter van der Kuijl, webmaster
Aak 42
1771 GG Wieringerwerf
(0227)-603722

Kerkelijk bureau
Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 PE Wieringerwerf
(0227)-603308
kerkelijkbureau@desamenstroom.nl

Voorzitter kerkenraad
Henk van Rooden
Zeis 8
1771 PP Wieringerwerf
(0227)-602389
mailadres: hvrooden@dds.nl

Diaconie en Z.W.O.
Marian Gouwenberg-Bruinsma
Jupiterstraat 5
1771BG Wieringerwerf
(0227)-600936
diaconie@desamenstroom.nl

College Van Kerkrentmeesters
Rob Doppenberg
Schelf 23
1771 PE Wieringerwerf
(0227)-603308
cvk@desamenstroom.nl

Jeugdraad:

Pastorale raad
Marian Kan-Jonkman
Prof. Gr. Molièrestraat 17
1771 AE Wieringerwerf
Tel. 0227-600866
pastoraleraad@desamenstroom.nl

Huur gebouwen
Piet Metzlar
Zeugweg 6
1771 MB Wieringerwerf
(0227)-602318
pietmetzlar@hotmail.com

Onderhoud kerkzaal en bijgebouwen
Willem Esselink
Vliestroom 54
1771HE Wieringerwerf
(0227)-603081

Verkoop collectemunten
Sake Sijtsma
Neptunusstraat 56
1771 BW Wieringerwerf
Bestellen: (0227)-604394

Redactie Kerkblad ‘De Ontmoeting’
Kopij naar:
redactie@desamenstroom.nl
Redacteuren:
Henk van Rooden
Zeis 8
1771 PP Wieringerwerf
(0227)- 602389
en
Sonja Holtrop
Robbenoordweg 48
1771 MD Wieringerwerf
(0227)-601297

Kerktelefoon / Lucas kastje / kerkdienst op internet
Contactpersoon:
Gerrit Wolting
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
(0227)-601300

Auto-ophaaldienst
Tjeerd Tolsma
Zeis 10
1771PP Wieringerwerf
06-51017049

Bloemenfonds
Contactpersonen:
Boukje de Groot
Sternstraat 31
1771 AN Wieringerwerf
(0227)-601812
Jannie Wisse
(tevens penningmeester)
Pr. Margrietstraat 34
1771AT Wieringerwerf
(0227)-602331

Beheer Kerkelijk archief
Tijdelijk door Sieb Veenstra

Beheer digitaal archief (vanaf 2013)
Oetske van der Kuijl
Aak 42
1771 GG Wieringerwerf
(0227)-603722
Archiefstukken naar: archief@desamenstroom.nl

Beamerteam
Algemeen mailadres beamerteam:
beamerteam@desamenstroom.nl

Gerrit Wolting (contactpersoon)
Dr. Sicco Mansholtstraat 8
1771 CS Wieringerwerf
(0227)-601300

Rob Doppenberg
Schelf 23
1771 PE Wieringerwerf
(0227)-603308

Henk Haaima
Prof Granpre Molierestr 38,
1771 AG Wieringerwerf
(0227)-822410

Sjaak Bakker
Korenstraat 6,
1773 AS Kreileroord
(0227)-724370

Ed Beijer
Venusstraat 8
1771 BK Wieringerwerf
(0227)-602522

Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 GG Wieringerwerf
(0227)-603722

Bankrekeningen
Protestantse Gemeente te Wieringerwerf/Kreileroord
NL70 INGB 0000 2936 40    (RSIN nr.: 821862285)

De Ontmoeting                    NL23 RABO 0370 4420 59
Jeugdraad                             NL47 RABO 0370 4205 78
Diaconie                                NL67 RABO 0134 0237 49
(RSIN nr.: Diaconie: 824128724)
ZWO                                       NL67 RABO 0134 0237 49
Bloemenfonds                      NL67 RABO 0134 0237 49

Vrijwillige bijdrage en kerkbalans
NL70 INGB 0000 2936 40
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wieringerwerf/Kreileroord
Vragen over de vrijwillige bijdrage:
Anuschka Tigchelaar (tel. 0227-603256)

Webmaster
Peter van der Kuijl
Aak 42
1771 GG Wieringerwerf
(0227)-603722
info@desamenstroom.nl

Beheer Facebookpagina
Louise van der Kuijl
lvdkuijl@gmail.com
Word lid van de facebookpagina
van De Samenstroom