Collecterooster en toelichting mei

datum bijzonderheid 1e collecte 2e collecte 3e collecte
12 Mei K.I.A. Jeugdwerk JOB Pastoraat A.P.K.D.
19   Diaconie Pastoraat A.P.K.D.
26   Diaconie Pastoraat A.P.K.D.
30   Diaconie Pastoraat A.P.K.D.
2 Juni   Gambia groep geen A.P.K.D.
9 K.I.A. Pinksterzending Pastoraat A.C.D.

12 mei
Collecte Jeugdwerk
[Titel] Op school het geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

9 juni
Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending)
[Titel] Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf  leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingChina