Stichting Muziekvrienden Samenstroom

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. De kogel is eindelijk door de kerk. Bijna letterlijk zelfs want in het kerkgebouw zullen binnenkort heel wat sloop en (ver)bouwactiviteiten plaatsvinden. Hoewel de doorsnee kerkganger hier weinig tot geen last van zal hebben.

Hoezo? Kunt u zich nog herinneren dat Johan Paul de Groot het idee had opgevat om een bijzonder orgel, het Ivimey & Cooper Orgel, dat in Schellinkhout niet meer gebruikt werd, naar Wieringerwerf te halen? Dat idee is toen door veel gemeenteleden omarmd maar het gebeurde nog niet. Er kwamen zoveel hobbels op het pad dat het er op leek dat het bij een idee zou blijven. Maar nu, twee jaar later, ligt dat allemaal achter ons en zijn de hobbels allemaal gladgestreken.

Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we u met trots en veel plezier aankondigen: de geboorte van ‘Stichting Muziekvrienden Samenstroom’. Deze stichting staat in principe los van de Protestantse Gemeente Wieringerwerf/Kreileroord maar heeft natuurlijk wel sterke banden hiermee. Het gaat immers om het kerkgebouw. Het doel van de stichting is om het Ivimey & Cooper orgel op te bouwen in de kerk, te onderhouden en te exploiteren. Dat is een hele mond vol maar er komt zelfs nog meer bij. De Stichting gaat zich daarnaast ook met andere muzikale taken in ‘de Samenstroom’ bezig houden. Dat kan zijn op aanvraag van onze Protestantse gemeente om een dienst of project muzikaal te ondersteunen. Maar daarnaast kan de Stichting ook zelf concerten organiseren met of zonder het orgel. Een hele onderneming in deze tijd, dat natuurlijk wel. Toch hebben de nieuw aangetreden bestuursleden er zin in. Met het CVK zijn goede afspraken gemaakt om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Het orgel ligt nu, in delen, opgeslagen in een schuur. Binnenkort gaat Sjaak Bakker met zijn bouwploeg en een professionele orgelbouwer aan de slag om het orgel op te bouwen op de galerij in de kerk. Daarvoor moeten wel enkele zitplaatsen opgeofferd worden maar er mogen, op last van de brandweer, toch maar 25 mensen boven zitten. De kerkbanken zijn inmiddels al geveild op de kerkenveiling die in oktober gehouden werd. Als die klus geklaard is staat niets u en ons in de weg om met bewondering en verbazing te luisteren naar de romantische klanken van dit bijzondere orgel.

U wilt natuurlijk de vorderingen van de bouw en de installatie volgen. Gelukkig kan dat nu al want er is al een website waar dat te zien is. Ook natuurlijk voor de agenda en andere nieuwtjes. U kunt hem vinden op: www.muziekvriendensamenstroom.home.blog Ga gerust eens even kijken!
Wat de stichting verder nog gaat betekenen zien we in de loop van dit jaar wel maar er zijn zeker heel wat mensen bijzonder enthousiast over de mogelijkheden. We weten in ieder geval al wel dat er weer een Top2000 dienst komt die nu georganiseerd wordt door de Stichting Muziekvrienden Samenstroom. Wilt u tips of commentaar kwijt dan kan dat op het nieuwe emailadres: muvrisa@gmail.com. We kijken er naar uit.

Hartelijke groet van de bestuurleden van Stichting Muziekvrienden Samenstroom
Gea van der Meer, Johan Paul de Groot en Oetske van der Kuijl