Agenda

07 februari Bijbelkring in Ons Centrum 15.00 uur
18 februari College van kerkrentmeesters 19.30 uur
19 februari Moderamen 20.00 uur
26 februari Koffie drinken, Terpstraat 54, 10.00 uur
04 maart College van kerkrentmeesters 19.30 uur
05 maart Kerkenraad 19.30 uur
07 maart Bijbelkring in Ons Centrum 15.00 uur
13 maart Gemeenteavond na Bidstond