Afkondigingen 14 april

Zondag 14 april 2019

 1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen.

In deze dienst op Palmzondag gaat Dhr. Pasterkamp van Urk voor.

We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.

 • Er is vandaag kinderkerk.
 • De collectes:

        De eerste collecte is voor de diaconie en gaat naar JOP.

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

        De uitgangscollecte is voor Algemeen Plaatselijke Kerkelijke Doeleinden.

 • Na de dienst drinken we koffie met elkaar in Ons Centrum. Iedereen is daar van harte welkom.
 • Morgenavond wordt er een PaasChallenge georganiseerd bij de Langewegkerk in Slootdorp.

Ben je tussen 12 en 18 jaar en hou je van escaperoompuzzels? Dan ben je daar van harte welkom.

Het doel van dit spel is dat je met het team binnen een uur alle opdrachten oplost…! De PaasChallenge begint om 19.00 uur.

Zegt het voort!

 • In de komende week zijn de volgende diensten:
 • Op 18 april, Witte Donderdag begint de dienst om 19.30. We vieren dan het Heilig Avondmaal.
 • Op 19 april, Goede Vrijdag begint de dienst om 14.30 in het Lelypark en om 19.30 in deze kerk. Aan deze dienst zullen de Credosingers o.l.v. Judtih Wognum hun medewerking verlenen.
 • Op 20 april, Stille Zaterdag begint de dienst om 21.00.
 • Op eerste paasdag, 21 april kan iedereen voor de dienst om 8.45  aanschuiven bij het paasontbijt. Men kan zich opgeven via de lijst die in de hal hangt of bij Lyjan en Nelleke. De kerkdienst begint daarna om 10.00 u.                                       Er is dan ook kinderkerk.

In al deze diensten gaat Ds. Willemien Lammers voor.

 • Ik verzoek u allen, indien mogelijk, op te staan.

Aan de gemeente is meegedeeld dat op 4 april is overleden onze zuster Marijtje Gaalswijk. Zij was 75 jaar. Wij willen onze gestorven zuster nu in ons midden gedenken.

Wij zingen voor onze overleden zuster uit de evangelische liedbundel het volgende lied: lied 413 vers 1 en 4. “Lichtstad met de paarlen poorten”

 • Dan zingen we nu ons intochtslied.

Lied 116 vers 1, 3, 4 en 8.  “God heb ik lief”

 (2 x zeggen i.v.m. kerktelefoon)

We wensen elkaar een gezegende dienst.