Afkondigingen 10 maart

Zondag,  10 maart 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze dienst op de eerste zondag in de 40-dagentijd gaat Ds. Willemien Lammers voor. We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.
  • Er is vandaag kinderkerk.
  • De collectes:

        De eerste collecte is voor kerk in Actie: “Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba”.

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

        De uitgangscollecte is voor Algemeen Plaatselijke kerkelijke Doeleinden.

  • Na de dienst drinken we koffie met elkaar in Ons Centrum. Iedereen is daar van harte welkom.
  • Op woensdag 13 maart is de Bidstond voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30. Voorganger is Ds. Willemien Lammers.

Na de dienst houden we de gemeenteavond in Ons Centrum. Waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

  • In de dienst van volgende week gaat Ds. Willemien Lammers ook voor.
  • Dan zingen we nu ons intochtslied: Lied: 91 c: 1, 3. “Wie in de schaduw Gods mag wonen”

We wensen elkaar een gezegende dienst.