Liturgie 10 maart

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Lied: 91a: 1, 3. “Wie in de schaduw Gods mag wonen”

Votum:

V:        Bij de Heer ben ik veilig,

A:        hij is de allerhoogste God.

V:        Bij hem vind ik rust,

A:        hij is de machtige God.

V:        Daarom zeg ik tegen hem:

A:        ’U beschermt me,

            ik hoef niet bang te zijn.

            Op u vertrouw ik.’

V:        Dit heeft de Heer beloofd:

            Als je mij roept, geef ik antwoord.

            Als er gevaar is, ben ik bij je.

            Ik zal je bevrijden. Amen.

                                               (Psalm 91: 1, 2, 14a, 15. Bijbel in gewone taal).

Groet:

V:        De Heer zij met jullie,

A:        De Heer zegene je. Amen.

                                               (Ruth 2, 4. NBV)

(Let op: geen klein gloria in de veertigdagentijd!)

Gebed voor de nood van de wereld.

Zingen: 967: 1, 4, 5, 7. “Zonne der gerechtigheid…”

Een nieuw begin

Zingen: We gaan voor even uit elkaar.

Tijdens dit lied gaan de kinderen naar de kinderkerk.

Over de symbolische schikking

Meditatieve tekst:

Steeds weer anders

zo vertrouwd

als Hij mij is,

zo vreemd

blijft Hij mij,

ik volg Hem

maar volgen kan ik Hem niet

In de kring verbonden

door ranken van trouw

voor een nieuw begin

Gebed voor de schriftlezing

Lezing: Lucas 4, 1 – 13 Bijbel in gewone taal

Lied: 538: 1, 2, 3, 4. “Een mens te zijn op aarde…”

Verkondiging

Lied: 527: 1, 4, 5 “Uit uw hemel zonder grenzen…”

Danken, bidden, stil gebed en onze vader

Collecte.

Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de kinderkerk

Zingen: 993: 1, 2, 3, 7 “Samen op de aarde…”

Zegen.

Gezongen amen.