Afkondigingen 3 maart

Zondag,  3 maart 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze dienst gaat Ds. Th. Korteweg uit Ferwerd voor. We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.
  • Er is vandaag kinderkerk.
  • De collectes:

        De eerste collecte is voor de Diaconie

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

        De uitgangscollecte is voor Algemene Christelijke Doeleinden.

  • Na de dienst drinken we koffie met elkaar in Ons Centrum. Iedereen is daar van harte welkom.
  • In de dienst van volgende week gaat Ds. Willemien Lammers voor.
  • Op woensdag 13 maart is het Biddag voor het gewas. Aansluitend aan deze dienst willen we onze gemeenteavond houden. Informatie hierover vindt u in de komende Ontmoeting.
  • Dan zingen we nu ons intochtslied: Psalm 31: 1, 3 en 6

We wensen elkaar een gezegende dienst.