Liturgie zondag 3 maart

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 31: 1, 3 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Zingen: Psalm 31: 15 en 16
Woorden van voorbereiding en toewijding
Zingen: Lied 217
Kinderen gaan naar de kinderkerk (Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’)
Gebed bij de opening van de Schrift
Zingen: Lied 364: 4, 5 en 6
Schriftlezing: Jesaja 55: 6-13
Zingen: Gezang 304: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken van 1973)
Schriftlezing: Lucas 8: 4-15
Zingen: Gezang 304: 3 (Liedboek voor de kerken van 1973)
Preek
Zingen: Lied 904: 1 en 3
Dankzegging en voorbeden (besloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)
Collecte
Slotlied: Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7
Zegen