Afkondigingen 24 februari

Zondag,  24 februari 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze dienst gaat Ds. Willemien Lammers voor. We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.
  • De collectes:

        De eerste collecte is voor de diaconie, voor Gambia.

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

        De uitgangscollecte is voor Algemeen Plaatselijke Kerkelijke Doeleinden.

  • Na de dienst drinken we koffie met elkaar in Ons Centrum. Iedereen is daar van harte welkom.
  • De gezamenlijke jeugdraden van de Wieringermeer nodigen u en jullie uit voor een toerustingsavond. Op maandag 25 februari a.s. Aanvang 19.45 u. in Ons Centrum te Wieringerwerf.

Deze avond zal gaan over communicatie; tussen leiding en jongeren, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Kortom: tussen mensen onderling.

Spreker is Cocky Drost, relatiedeskundige.

De gezamenlijke jeugdraden hopen u en jullie deze avond te ontmoeten.

  • Per abuis staat in de Ontmoeting dat er de komende week op donderdag koffieochtend is bij Ank en Siep. Maar het is gewoon op dinsdag, de 26e.
  • In de dienst van volgende week gaat Ds. T. Korteweg uit Ferwerd voor.
  • Dan zingen we nu ons intochtslied:

Lied: 283: 1, 2 en 5. “In de veelheid van geluiden…”

We wensen elkaar een gezegende dienst.