Afkondigingen 17 februari

Zondag,  17 februari 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze dienst gaat Ds. Willemien Lammers voor. We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.
  • De collectes:

        De eerste collecte is voor Noodhulp Ethiopie.

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

        De uitgangscollecte is voor Algemeen Plaatselijke Kerkelijke Doeleinden. Omdat we na de dienst koffie drinken met elkaar in de kerkzaal, wordt deze collecte tijdens de dienst gehouden.

  • De gezamenlijke jeugdraden van de Wieringermeer nodigen u en jullie uit voor een toerustingsavond. Op maandag 25 februari a.s. Aanvang 19.45 u. in Ons Centrum te Wieringerwerf.

Deze avond zal gaan over communicatie; tussen leiding en jongeren, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Kortom: tussen mensen onderling.

Spreker is Cocky Drost, relatie deskundige.

De  gezamenlijke jeugdraden hopen u en jullie deze avond te ontmoeten.

  • Op dinsdag 19 febr is om 18.30 de oecumenische dienst in het Lelypark, met voorganger Pastor Maciej Gradzki.
  • U wordt door de pastorale raad uitgenodigd om mee te doen aan één van de groothuisbezoeken, waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat en welke ook bedoeld is als een geloofsgesprek tussen gemeenteleden.

U kunt zich opgeven tot 18 febr. Door te bellen met een van de ouderlingen, of door u op te geven via de e-mail. Alle informatie is te vinden in de Ontmoeting.

  • In de dienst van volgende week gaat Ds. Willemien Lammers voor.
  1. Dan zingen we nu ons intochtslied: psalm 145: 1. “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal…”

We wensen elkaar een gezegende dienst.