Liturgie zondag 17 februari

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Herdenken meneer Laan – Liedboek voor de kerken 1973 gezang 436: 1, 4, 7. “Jezus neemt de zondaars aan”.

Lied: psalm 145: 1. “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal…”

Stil gebed.

Votum en Groet.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen de werken van zijn handen.
V: Genade en vrede zij met U
van Hem die is, en die was, en die komt. Amen.

Klein Gloria

Gebed voor de nood van de wereld.

Lied: 274: 1, 2, 3. “Wij komen hier ter ere van uw naam…”

Gebed voor de schriftlezing

Lezing: Lukas 6, 17 – 26 (Nieuwe Bijbelvertaling).

Lied: 534: 1, 2, 3, 4. “Hij die de blinden weer liet zien,…”

Verkondiging

Lied: 919: 1, 2, 4. “Gij die alle sterren houdt”

Danken en bidden, stil gebed, onze vader.

Collecte.

Lied: 723: 1, 2. “Waar God de Heer zijn schreden zet,…”

Zegen