Afkondigingen 3 februari

Zondag,  3 februari 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze werelddiaconaatdienst gaat Ds. Willemien Lammers voor.

We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.

  • Er is vandaag kinderkerk.
  • De collectes:

De werelddiaconaat collecte is voor Bangladesh.

Na die dienst is er koffie drinken en wij willen u uitnodigen om na de koffie te blijven voor een activiteit en een lunch met elkaar. We houden dan met elkaar het werelddiaconaat nog even vast, door actief of met bezinning bezig te zijn.

  • In de maanden februari en maart zullen we na elke dienst koffie drinken met elkaar. Het koffie drinken in de kerkzaal blijft gewoon zoals het was.
  • Bij deze vragen we uw aandacht voor de verkiezing van de ambtsdragers.

Drie ouderlingen treden af.                    

En er is een vacature voor een jeugdouderling

Drie diakenen treden af.                         

         Daarnaast zijn er nog twee vacatures voor een diaken.

Wij willen u vragen om kandidaten voor te dragen voor de bovenstaande ambten.

U kunt de namen indienen middels het formulier, dat bij de uitgang zal worden uitgedeeld, maar u mag de namen ook naar de scriba mailen.

We zijn op zoek naar belijdende leden en doopleden.  Als er mensen zijn die geen belijdenis hebben gedaan, maar die wel zouden willen helpen/ geschikt zijn in uw ogen, dan kunnen deze personen zeker meedoen in het college van Diakenen, in de rol van rentmeester.

Dank u wel voor uw hulp en medewerking.

  • In de dienst van volgende week gaat Ds. Willemien Lammers voor. We hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Om 14.30 is het de viering van het Heilig Avondmaal in het Lelypark. Met voorganger Ds. Willemien Lammers.
  • Dan zingen we nu ons intochtslied: Zingen: psalm 93: 1, 2, 3, 4. “De Heer is koning, Hij regeert altijd…”

(2 x zeggen i.v.m. kerktelefoon)

We wensen elkaar een gezegende dienst.