Liturgie 3 februari

Orde van dienst voor de kerkdienst van 3 februari 2019.

Begroeting door de ouderling van dienst.

Zingen: psalm 93: 1, 2, 3, 4. “De Heer is koning, Hij regeert altijd…”

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is in eeuwigheid
A: die niet loslaat het werk van zijn hand
V: Zijn woord is een een lamp voor onze voet
een licht op ons pad
A: Zijn woord is de vreugde van ons hart
want zijn woord is volkomen betrouwbaar
V: Groot is de vrede voor wie Gods woord beminnen
A: wij zingen dagelijks Gods lof.
V: Genade, vrede en vreugde zij met U en jou allemaal. Amen.
(naar psalm 119)
Zingen: Klein Gloria.

Gebed voor de nood van de wereld.

Zingen: KOPW 017: Kinderen van de vader: 1, 2, 3, 4. “Wij willen samen vieren…”

Zien met je oren – horen met je ogen.

De kinderen gaan naar de kinderkerk.

Zingen: “We gaan voor even uit elkaar…”

Gebed voor de schriftlezing.

Schriftlezing: Jeremia 1, 1 – 14 NBV

Zingen: 321: 1, 2, 3, 6, 7. “Niet als een storm, als een vloed.”

Verkondiging.

Zingen: 313: 1, 2, 5. “Een rijke schat aan wijsheid…”

Informatie over het project in Bangladesh.

Zingen: EL 058: “Zoek eerst het koninkrijk van God…”. Gezongen in canon, verdeeld in links en rechts.

Collecte – tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de kinderkerk.

Zingen: 905: 1, 3, 4.

Zegen.

Gezongen Amen.

U en jullie zijn van harte welkom voor een kopje koffie en daarna, voor de lunch!