Afkondigingen 27-01-2019

Zondag,  27 januari 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze dienst gaat Ds. H.R. Hummelen uit Egmond-Binnen voor.

We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.

Er is een bos bloemen: deze is voor u, dominee Hummelen. Omdat u op 11-2-2019 40 jaar predikant bent. Van harte gefeliciteerd van ons allen. Ik zal de bloemen na de dienst aan u overhandigen.

  • De collectes:

De eerste collecte is voor Catechese en Educatie

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

De uitgangscollecte is voor algemeen plaatselijke kerkelijke doeleinden.

  • In de dienst van volgende week, 3 febr, gaat Ds. Willemien Lammers voor. Het is dan de zondag voor het werelddiaconaat.

Na die dienst is er koffie drinken en wij willen u uitnodigen om na de koffie te blijven voor een activiteit en een lunch met elkaar. We houden dan met elkaar het werelddiaconaat nog even vast, door actief of met bezinning bezig te zijn.

Wilt u hierbij aansluiten dan vragen wij u even een berichtje te geven aan iemand van de diaconie of aan Karin Esselink. Contactgegevens staan in de Ontmoeting.

  • In de maanden februari en maart zullen we na elke dienst koffie drinken met elkaar. Het koffie drinken in de kerkzaal blijft gewoon zoals het was.
  • Dan zingen we nu ons intochtslied: Psalm 66: 1, 2 en 3.

We wensen elkaar een gezegende dienst.