Afkondigingen 13 januari

Zondag,  13 januari 2019

  1. (Goedemorgen) U allen hier in de kerk of thuis van harte welkom. Mijn naam is    ……………………      en ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. In deze dienst gaat mw A. van Putten- Knol uit Hippolytushoef voor.

We zijn blij dat u en jullie er allemaal bij zijn vanmorgen.

  • Onze bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Kamstra.
  • De collectes:

De eerste collecte is voor het jeugdwerk JOP

De tweede collecte is voor het Pastoraat.

De uitgangscollecte is voor algemeen plaatselijke kerkelijke doeleinden.

  • Op dinsdag 15 januari is de Oecumenische dienst in Lelypark,  aanvang 18.30 uur.  Voorganger: Mw. van Hylckama Vlieg.
  • Op zondag 20 januari is de ‘Dienst van de Eenheid van Kerken’  georganiseerd door de Raad van Kerken uit de Wieringermeer,

in de PKN kerk te Middenmeer (de Ontmoetingskerk). We zullen met de hele polder, rooms-katholiek en protestant, bij elkaar komen in één kerkgebouw die ochtend.

Aanvang van de dienst 10 uur.

Voorgangers zijn pastoor Moltzer en diaken Maciej Gradzki.

De Cantorij uit Wieringerwerf en Rk kerkkoor verlenen hun medewerking op muzikaal gebied.

In de andere kerken (Slootdorp en Wieringerwerf) is zondag 20 januari geen dienst.

Indien u vervoer wenst naar de Ontmoetingskerk in Middenmeer, kunt u contact opnemen met de autodienst.

  • Dan zingen we nu ons intochtslied: Lied/Ps. 72: 1 en 2

(We wensen elkaar een gezegende dienst.