Liturgie zondag 13 januari

Hieronder volgt de liturgie voor as. zondag 13 januari 2019:
1. Aanvangslied: Lied/Ps. 72: 1, 2
2. Aanvangswoorden
3. Klein Gloria
4. Drempelgebed
5. Zingen: Lied/Ps. 72: 4, 6, 7
6. Kyriëgebed, telkens na de woorden “zo bidden wij”, zingen: Heer ontferm U, 3x
7. Zingen: Lied 657: 1, 4
8. Woorden bij de opening van de Bijbel
9. 1e Bijbellezing: Jes. 55: 1 – 11
10. Zingen: Lied 313, 1, 2
11. 2e Bijbellezing: Marc. 1: 1 – 13
12. Zingen: Lied 527: 1, 2, 3, 4, 5
13. Overweging
14. Stilte, kort meditatief orgelspel
15. Zingen: Lied 538: 1, 2, 3, 4
16. Gebeden, stil gebed, Onze Vader
17. Collecten
18. Slotlied: Lied 840: 1, 2, 3
19. Zegen
20. Gem.  Amen